Computing

Text
Pohled do prostoru serverovny
Popis
Pohled do prostoru serverovny

 

Provozujeme výpočetní klastry a diskové servery zapojené do mezinárodních i národních gridových struktur. Zhruba 10000 výpočetních jader je k dispozici projektům z fyziky vysokých energií, astročásticové fyziky a dalších oborů. Celková využitelná disková kapacita přesahuje 5 PB. Výpočetní prostředky jsou propojeny sítí o kapacitě 40 Gbps k internetu a vyhrazenou linkou o kapacitě 100 Gbps do sítě LHCONE, která slouží experimentům LHC i několika dalším projektům, např. Observatoři Pierra Augera. Zapojení do mezinárodních projektů zajišťuje velmi vysoké využití relativně rychle stárnoucích zařízení. V případě, že jeden z projektů dočasně kapacity nevyužívá například kvůli přechodu na novou verzi software, mohou ostatní projekty využít uvolněné kapacity.

Největší kapacity jsou určeny pro experimenty ATLAS a ALICE, které nabírají data na urychlovači LHC v CERN. Tyto LHC projekty podporujeme prostřednictvím zapojení do Worldwide LHC Gridu WLCG. Další gridovou platformou je Open Science Grid, kterou využívají neutrinové experimenty NOvA a DUNE. Astročásticové projekty Observatoř Pierra Augera a Cherenkov Telescope Array jsou zapojeny do Evropského gridu EGI (European Grid Initiative). Všechny tyto gridové projekty mohou sdílet zdroje, pouze se liší v některých rozhraních a ve způsobu monitorování.

The network connection of computing clusters and disk servers in the FZU Computing Center
Popis
The network connection of computing clusters and disk servers in the FZU Computing Center
Na tématu se podílejí