Computing

Text
Pohled do prostoru serverovny
Popis

Pohled do prostoru serverovny

 

Provozujeme výpočetní klastry a diskové servery zapojené do mezinárodních i národních gridových struktur. Zhruba 10000 výpočetních jader je k dispozici projektům z fyziky vysokých energií, astročásticové fyziky a dalších oborů. Celková využitelná disková kapacita přesahuje 5 PB. Výpočetní prostředky jsou propojeny sítí o kapacitě 40 Gbps k internetu a vyhrazenou linkou o kapacitě 100 Gbps do sítě LHCONE, která slouží experimentům LHC i několika dalším projektům, např. Observatoři Pierra Augera. Zapojení do mezinárodních projektů zajišťuje velmi vysoké využití relativně rychle stárnoucích zařízení. V případě, že jeden z projektů dočasně kapacity nevyužívá například kvůli přechodu na novou verzi software, mohou ostatní projekty využít uvolněné kapacity.

Největší kapacity jsou určeny pro experimenty ATLAS a ALICE, které nabírají data na urychlovači LHC v CERN. Tyto LHC projekty podporujeme prostřednictvím zapojení do Worldwide LHC Gridu WLCG. Další gridovou platformou je Open Science Grid, kterou využívají neutrinové experimenty NOvA a DUNE. Astročásticové projekty Observatoř Pierra Augera a Cherenkov Telescope Array jsou zapojeny do Evropského gridu EGI (European Grid Initiative). Všechny tyto gridové projekty mohou sdílet zdroje, pouze se liší v některých rozhraních a ve způsobu monitorování.

Síťové připojení výpočetních klastrů a diskových serverů ve Výpočetním středisku FZÚ
Popis

Síťové připojení výpočetních klastrů a diskových serverů ve Výpočetním středisku FZÚ

Na tématu se podílejí