Výzkumná témata

Objevujte, čím se právě zabývají naše vědecké týmy.

Řadit dle:
Your selection corresponds to 15 research topics
Řadit dle:
Název tématu Autor Oddělení
Kvantová a nelineární optika doc. RNDr. Ondřej Haderka Ph.D. Společná laboratoř optiky (38)
Laserové a optické technologie Mgr. Dušan Mandát Ph.D. Společná laboratoř optiky (38)
Experimentální částicová fyzika prof. RNDr. Miroslav Hrabovský DrSc. Společná laboratoř optiky (38)
Vlnová optika prof. RNDr. Miroslav Hrabovský DrSc. Společná laboratoř optiky (38)
Příprava vrstev černých kovů pomocí PVD technik Michal Novotný Oddělení analýzy funkčních materiálů (28), Oddělení technické infrastruktury a přístrojových služeb (97), Laserové technologie (2802)
Charakterizace plazmatu v PVD depozičních systémech Michal Novotný Oddělení analýzy funkčních materiálů (28), Oddělení technické infrastruktury a přístrojových služeb (97), Laserové technologie (2802)
Epitaxe upravující a vytvářející nové funkce v perovskitových oxidech Marina Tjunina Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř tenkovrstvých materiálů (2101)
Nové nanometrické a nízkodimenzionální oxidy železa – modifikace s důrazem na aplikační potenciál kubaniova Oddělení magnetických měření a materiálů (11), Oddělení magnetik a supravodičů (24), Oddělení analýzy funkčních materiálů (28), Společná laboratoř nízkých teplot (1103), Laboratoř syntetických nanomateriálů (2402)
Moderní materiály pro jaderná zařízení kubaniova Oddělení magnetických měření a materiálů (11), Oddělení analýzy funkčních materiálů (28), Společná laboratoř nízkých teplot (1103)
Multiferoika s perovskitovou strukturou kubaniova Oddělení magnetických měření a materiálů (11), Oddělení magnetik a supravodičů (24), Oddělení optických materiálů (27), Oddělení analýzy funkčních materiálů (28), Společná laboratoř nízkých teplot (1103), Skupina pokročilých optických nanomateriálů a kompozitů (2712)
Diagnostika nízkoteplotního plazmatu v technologických zařízeních pro přípravu tenkých vrstev -- Sekce optiky (4), Oddělení nízkoteplotního plazmatu (25), Skupina plazmochemických a chemických technologií (2503), Skupina výzkumu nízkoteplotního plazmatu aplikovaného na přípravu tenkých vrstev (2501)
Optické senzory a biosenzory Jakub Dostálek Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř biofotoniky (2107)