Kosmické záření nejvyšších energií – Observatoř Pierra Augera

Text

Cílem projektu Observatoře Pierra Augera je studium vlastností kosmického záření při nejvyšších pozorovaných energiích. Jedná se o energetickou škálu od 1 EeV (trilion elektronvoltů neboli 10^(18) eV) výše. Díky svým technickým možnostem až teprve Observatoř Pierra Augera důkladně proměřuje tuto oblast a dává postupně odpovědi na otázky, které zůstávají otevřené více než 70 let od doby, kdy Pierre Auger poprvé pozoroval rozsáhlé spršky kosmického záření.

Observatoř Pierra Augera je mezinárodní vědecké konsorcium, které sdružuje 17 zemí. Projektu se účastní více než 500 fyziků asi z 90 laboratoří. Toto uskupení vzniklo na počátku 90. let a Česká republika byla přijata jako členská země v roce 1997. V letech 2000-2008 byla za poměrně silné české účasti postupně postavena dosud největší observatoř kosmického záření na světě. Je umístěna v argentinské pampě v provincii Mendoza poblíž města Malargue.

Department 16_Astrocasticove fyziky_ESS_lab.JPG
Popis
Testovací uspořádání pro studium nové elektroniky Observatoře Pierra Augera. (ESS-lab.JPG)

Observatoř Pierra Augera využívá dvou různých metod detekce kosmického záření - fluorescenčních teleskopů (celkem 27 teleskopů na 4 lokalitách) a sítě povrchových detektorů kosmického záření (1660 stanic). Observatoř disponuje obří detekční plochou, která činí 3000 km2. Poprvé v historii se využívá dvou nezávislých systémů detekce, což umožňuje dosud nejpřesnější kalibraci energie spršek kosmického záření v historii.

Naši pracovníci jsou zapojeni především do měření složení kosmického záření, testování modelů hadronických interakcí pomocí naměřených dat, hledání anizotropií ve směrech příletů kosmického záření a upgradu povrchových detektorů. Na práci observatoře se podílejí pracovníci oddělení astročásticové fyziky spolu se Společnou laboratoří optiky UP a FZÚ AV ČR v Olomouci výstavbou a provozem fluorescenčních teleskopů a také monitoringem okamžitého stavu atmosféry, jehož znalost je nezbytná pro správnou rekonstrukci jednotlivých spršek. Fyzikální ústav v olomoucké laboratoři vyrobil a později dodal polovinu zrcadel fluorescenčních teleskopů. Olomoucká laboratoř je velmi aktivní v oblasti kalibrace fluorescenčních detektorů. Na Observatoři Pierra Augera, založené před 20 lety, probíhá v současnosti rozsáhlá modernizace.  Součástí této modernizace je výměna řídící elektroniky všech stanic povrchového detektoru. Hardwarový příspěvek České republiky k modernizaci spočívá v rozsáhlém testování všech elektronických modulů před jejich transportem a instalací v argentinské pampě. V laboratoři astročásticové fyziky v Praze jsme navrhli a vyvinuli testovací zařízení a proceduru pro zahoření a testy funkčnosti v náročných klimatických podmínkách.

Department 16_Astrocasticove fyziky_3_VyzkumnaTemata-AugerDetektory.png
Popis
Stanice povrchového detektoru (v popředí) a stanice fluorescenčního detektoru v pozadí s komunikační věží.

Na tématu se podílejí