Optické senzory a biosenzory

Text

Vyvýjíme nové optické koncepty pro citlivou detekci chemických a biologických látek. Zejména se zaměřujeme na konfigurace, které jsou vhodné pro kontinuální monitorování i pro rychlou analýzu cílových látek na bázi afinitní interakce a vibrační spektroskopie. Prostřednictvím implementace strategií optické a enzymatické amplifikace je dosaženo ultrasenzitivní detekce s  citlivostí až na úrovni jedné molekuly pomocí technik zahrnující povrchově plazmonovou rezonanci (SPR), plasmonem zesílenou fluorescenční spektroskopii (PEF) a povrchově zesílenou Ramanovskou spektroskopii (SERS). Ve spolupráci s organickými chemiky a materiálovými inženýry podporujeme vývoj biorozhraní na bázi polymerů pro přímé detekční formáty v komplexních kapalných vzorcích.

Na tématu se podílejí