Epitaxe upravující a vytvářející nové funkce v perovskitových oxidech

Perex

Práce je zaměřena na syntézu epitaxních perovskitových oxidových filmů a základní výzkum pro pochopení jejich růstu a vlastností. Jedná se o dlouhodobě perspektivní téma pro vývoj inovativních aplikací. Cílem výzkumu je inženýrství epitaxních heterostruktur perovskitových oxidů k vytvoření významných a bezprecedentních ferroických a elektronických odezev na externí elektromagnetické stimulace a pnutí.

Na tématu se podílejí