Nacházíte se

Aktuality

Fyzikové na Tevatronu nedávno publikovali dvě zprávy týkající se pátrání po Higgsově bosonu. Nejnovější měření hmotnosti W ukazují, že Higgsův boson je lehčí než 152 GeV/c2. Přímé pátrání po Higgsově bosonu ukazuje na náznaky existence Higgsova bosonu konzistentní s těmi pozorovanými na LHC.

Dosažení jedinečné kombinace hustoty a teploty plazmatu pomocí rentgenového laseru s volnými elektrony LCLS.

V letošním prvním únorovém čísle časopisu Nature byl otištěn článek [1] poutající pozornost odborníků na fyziku vysokých hustot energie a vysokoparametrového plazmatu, především její astrofyzikální a fúzní aplikace. Mezinárodní tým vedený mladým oxfordským fyzikem Samem Vinkem vytvořil pomocí fokusovaného svazku rentgenového laseru LCLS (Linac Coherent Light Source [2]) v Menlo Parku v Kalifornii objemovým ohřevem hliníku unikátní extrémní stav hmoty.

V časopisu Nature (v čísle vydaném 1. prosince 2011) byla publikována dvojice článků o neobvyklém záblesku záření gama. Ten byl pozorován 25. prosince 2010, a proto je obvykle označován jako „vánoční záblesk“. Jako první toto vzplanutí v oboru gama záření zaznamenala družice Swift, pro kterou šlo o jeden z nejdelších zaznamenaných záblesků.

Na vědecké projekty bude dohlížet nová Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Ta je poradním orgánem vlády. Kvůli sporům mezi jejími členy ministři celou radu před nedávnem odvolali. Premiér Petr Nečas předpokládá, že pro novou radu bude prioritou hlavně rozvoj vědy a výzkumu před zájmy jednotlivých skupin.

Děkovné listy za svou dlouholetou a obětavou práci pro Akademii věd ČR obdrželo letos dvanáct pracovníků této významné státní instituce. Ocenění převzali z rukou předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše ve středu 23. listopadu 2011 při slavnostním ceremoniálu v sídle AV ČR v Praze na Národní třídě. Nositelé tohoto vyznamenání pocházejí ze čtyř ústavů AV ČR (Astronomický ústav, Botanický ústav, Fyzikální ústav a Fyziologický ústav) a též z Kanceláře AV ČR.

Dlouhodobé výsledky výzkumu křemíkových vrstev, dosažené ve Fyzikálním ústavu, byly oceněny pozváním RNDr. Jana Kočky, DrSc., vedoucího oddělení tenkých vrstev a nanostruktur Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., k přednesení plenární tzv. „Mottovy přednášky“ na 24. mezinárodní konferenci o amorfních a nanokrystalických polovodičích (viz. www.icans24.org).

Jiří Sokol, student 2. ročníku gymnázia v Litomyšli, se podílel v rámci projektu Otevřená věda II ve Fyzikálním ústavu AV ČR na řešení problematiky "Jevy na rozhraní organických materiálů a diamantu". Projekt Otevřená věda má za cíl systematické zapojení talentovaných středoškolských studentů do vědecko-výzkumné činnosti. Jiří Sokol se seznámil a samostatně pracoval s pokročilými experimentálními technikami mikroskopie atomárních sil, optické mikroskopie a mikro-elektrochemické syntézy.

Ing. Vítězslav Jarý, pracující na své doktorské disertační práci v Oddělení optických materiálů (Fyzikální ústav AV ČR), získal 1. místo v soutěži o Cenu H. Becquerela za své originální vědecké výsledky. Ing. Jarý je studentem doktorandského studia oboru jaderná chemie na FJFI ČVUT a věnuje se studiu scintilačních mechanismů v materiálech na bázi komplexních oxidů.

Akademická rada AV ČR na svém 30. zasedání dne 7. června 2011 projednala návrhy na udělení cen a čestných oborových medailí Akademie věd ČR. Na návrh Fyzikálního ústavu a po doporučení Vědeckou radou AV ČR doporučila Akademická rada předsedovi AV ČR udělit čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách prof. Dieteru Vollhardtovi z Universität Augsburg (SRN). Profesor Dieter Vollhardt je jedním z předních světových teoretiků kondenzovaných látek specializující se na silně korelované elektronové systémy.

Relativistické chování elektronů umožňuje využití magnetické rezonance v elektronických nanosoučástkách. Tento objev je dalším z řady společných výsledků dlouholeté spolupráce vědců z Fyzikálního ústavu Akademie věd a laboratoří v Cambridge a Nottinghamu ve Velké Británii. Práce byla zveřejněna v prestižním odborném časopise Nature Nanotechnology

Stránky