Stříbrná medaile pro mladé fyziky v mezinárodní soutěži v Temešváru

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Na 35. ročníku Mezinárodního turnaje mladých fyziků v rumunském Temešváru zastupoval Českou republikutým pěti středoškoláků, zastřešený Ústavem fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského. Po pěti náročných kolech získali v mezinárodní konkurenci stříbrnou medaili a umístili se těšně za silným týmem Německa.

Turnaj mladých fyziků
Popis
Turnaj mladých fyziků - stříbrný tým České republiky s Hynkem Němcem

Oceněný tým NAFTA (NA Fyziku v Týmu) postupoval do mezinárodní soutěže díky vítězné pozici v celorepublikovém kole Turnaje mladých fyziků, v jejíž přípravě hraje podstatnou roli Fyzikální ústav Akademie věd České republiky a Jednota českých matematiků a fyziků.

„Studenti získali na Fyzikálním ústavu díky kurzům VYDRA základy pro badatelskou práci ve fyzice a na našem ústavu probíhala i některá měření v rámci přípravy na mezinárodní kolo. Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského zase poskytl zázemí pro práci smíšeného týmu NAFTA, ve kterém se sdružují studenti z různých škol z celé republiky,“ vyzdvihl spolupráci ústavů Akademie věd na přípravě středoškolských studentů na mezinárodní soutěž Hynek Němec.

Finále soutěže spočívá v modelové vědecké diskusi o dosažených řešeních, při které se týmy střídají v prezentaci a oponentuře a hodnocení řešení soupeřů. Vystoupení boduje porota složená z odborníků. Turnaj je pro soutěžící i pro učitele mimořádně náročnou soutěží, která se zcela vymyká běžným vědomostním soutěžím. V rámci několikaměsíční přípravy před finálem totiž soutěžící musí řešit 17 velmi obecně zadaných úloh, kde týmy obdobně jako vědci testují své hypotézy tím, že konstruují měřící zařízení, analyzují data a interpretují výsledky. 

„Myslím, že na tak malou zemi to není vůbec špatné, porovnáváme se totiž s jedním výběrovým týmem z každé země. Byli jsme lepší než např. Kanada, nebo Rakousko, přičemž obě země mají silnou národní soutěž a dlouhou tradici,“ hodnotil úspěch týmu lektor Jan Brandejs z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského.

V soutěži je důležité nejen vyřešení úloh, ale zejména schopnost kritického myšlení a prezentace a diskuse získaných výsledků – toto jsou přesně dovednosti vyžadované ve znalostní ekonomice 21. století. Klíčem k úspěchu v Turnaji je ovšem týmová spolupráce.

„Studenti z týmu NAFTA nám nejsou neznámí, protože tři studenti z týmu, který má celkem 15 žáků, se u nás v minulosti objevovali jako žáci na našich chemických kroužcích či stážích. Z toho je zřejmé, že pokud žáka pro daný obor zaujmete a věnujete se mu, tak se jeho zájem jenom umocňuje. Jejich výsledky v tomto fyzikálním klání mě moc těší,“ doplňuje Květoslava Stejskalová z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského.

Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Za uskutečnění soutěže je z pověření MŠMT zodpovědná Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF).Podrobnosti o českém kole a přípravě: Československý časopis pro fyziku 72, 134 – 135 (2022); https://bit.ly/3MFZQdm

 

Klíčová slova: