Výherci SOČ převzali ocenění z rukou ředitele FZU

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Gaussovo dělo, pozorování a zpracování planetkových zákrytů pomocí CMOS kamer či určování atomární struktury povrchů pomocí rozptylu iontů – to jsou vítězné fyzikální práce 44. ročníku celostátní přehlídky prací středoškolské odborné činnosti. Ocenění převzali studenti z rukou ředitele FZU Michaela Prouzy a jeho zástupce Antonína Fejfara.

Soutěž se podařilo po dvou letech díky iniciativě #socjededal obnovit v prezenční formě a jen ve fyzice soutěžilo šestnáct finalistů. „Vaše volba fyziky byla rozhodně správná, je to obor, ve kterém dlouhodobě zaujímáme přední pozice, a svědčí o tom i nedávno zveřejněné výsledky Šanghajského žebříčku podle oborů 2022, který celosvětově porovnává univerzity,“ zahájil slavnostní udílení Antonín Fejfar a zároveň omluvil nepřítomnost Jakuba Hadače. Ten se umístil v soutěži na druhé pozici a svůj šek si přijel do Prahy převzít dodatečně.

„Jsem rád, že potkávám nadané studenty, kteří propadli kouzlu fyziky, a doufám, že návštěva našich unikátních laboratoří vás motivovala k nabízeným stážím a že po ukončení studií rozšíříte naše řady a přispějete k řešení fundamentálních problémů fyziky,“ přivítal studenty ředitel Fyzikálního ústavu Michael Prouza.

Slovo následně dostali i ocenění studenti. „Letos jsem přihlásil upravenou maturitní práci Gaussovo dělo. Moje vedoucí chtěla, abych práci přihlásil již loni, ale mně se moc nechtělo, protože se kvůli covidu soutěž konala on-line,“ vysvětlil vítěz soutěže Mathias Palme během slavnostního přijetí. O kvalitě předložené práce svědčí i její nominace na Českou hlavičku. Absolvent libereckého gymnázia Doctrina – Podještědské gymnázium se chystá na podzim nastoupit na Fakultu elektrotechnickou Českého vysokého učení technického.

„Je to určitě dobrá volba, Fyzikální ústav s fakultou úzce spolupracuje a docent Stanislav Vítek působí i v naší dozorčí radě. Na této fakultě bych vám určitě poradil navštěvovat přednášky profesora Petra Kulhánka, který působí na katedře fyziky,“ pochválil výběr budoucího studia ředitel Fyzikálního ústavu Michael Prouza.

Předání šeku se v pracovně ředitele účastnil také bronzový Matyas Výhonský z Gymnázia  Zlín, který soutěžil s prací Určování atomární struktury povrchů pomocí rozptylu iontů.  Student se po maturitě chystá nastoupit na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a i tuto volbu ředitel vřele doporučil.

Vítězové soutěže si v doprovodu Antonína Fejfara prohlédli pulzní terawattový jódový laser v centru PALS s experimentálním zázemím laboratoře a nahlédli do speciální laboratoře pro testování křemíkových detektorů, kde se testují součástky pro CERN. O laboratoři i podílu Fyzikálního ústavu na letošním upgradu CERN jim vyprávěla vedoucí laboratoře Marcela Mikeštíková.

„Středoškolská odborná činnost nabízí studentům možnost, aby se po celý rok věnovali jimi zvolené fyzikální problematice, vypracovali závěrečnou zprávu o výsledcích, kterou pak obhajují před odbornou komisí v krajských, případně až celostátních kolech SOČ. Na rozdíl od fyzikálních olympiád, kdy účastníci během jediného dne musí vyřešit zadané teoretické nebo experimentální úlohy, dává SOČ studentům příležitost dlouhodobě a systematicky se věnovat zvolené teoretické či experimentální práci, finálně často ústící až do konstrukce funkční aparatury. Vítězové celostátního kola SOČ mohou pokračovat

v mezinárodních soutěžích a ve studiu fyzikálních nebo technických oborů na českých či zahraničních univerzitách, kde podle našich  zkušeností patří mezi excelentní studenty a absolventy,“ vysvětluje František Fendrych, který za Fyzikální ústav působí již 12 let jako porotce pro obor fyzika v celostátních kolech Středoškolské odborné činnosti.

Již 44. ročník Středoškolské odborné činnosti, který organizuje Národní pedagogický institut České republiky, se po deseti letech opět konal v Kutné Hoře v Gymnáziu Jiřího Ortena. Záštitu nad oborem fyziky převzal ředitel Fyzikálního ústavu Michael Prouza.

Výsledky soutěže:

  1. Mathias Palme (5000 Kč) Gaussovo dělo, Doctrina – Podještědské gymnázium, Sokolovská 328, 460 14 Liberec 14, Liberecký kraj

  2. Jakub Hadač (3000 Kč) Pozorování a zpracování planetkových zákrytů pomocí CMOS kamer, Gymnázium Václava Hlavatého, Poděbradova 661, 440 01 Louny, Ústecký kraj

  3. Matyas Výhonský (2000 Kč) Určování atomární struktury povrchů pomocí rozptylu iontů, Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, Lesní čtvrť III, 1364, 760 01 Zlín, Zlínský kraj

Klíčová slova: