Hranice kvantové a mezoskopické termodynamiky 2022

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Budoucnost nanotechnologií, vývoje kvantových počítačů, ale i chemie a medicíny zásadním způsobem ovlivňuje chování velmi malých systémů velikosti řádově desítek až stovek nanometrů v obecně nerovnovážných podmínkách. Právě systémům této velikosti se věnovala srpnová mezinárodní fyzikální konference Hranice kvantové a mezoskopické termodynamiky 2022.

Na dvě stě světových odborníků z různých oborů fyziky - pevných látek, kvantové optiky, fyziky kvantových počítačů, jaderné fyziky, ale i biofyziky a astronomie – se zúčastnilo v řadě již deváté pražské konference. Ta je ve vědeckém světě proslulá propojováním teoretického, experimentálního i aplikačního hlediska fyziky a u veřejnosti především svými veřejnými přednáškami.

„Studium velmi malých systémů v obecně nerovnovážných podmínkách je podstatné pro další vývoj chemie a zejména biologie a medicíny, neboť hrají naprosto zásadní roli při chování biologických systémů na molekulární úrovni,“ vysvětluje přesah fyzikální konference její organizátor Václav Špička a dodává: „Je velmi pravděpodobné, že podobně jako u předchozích konferencí, bude i ta letošní stimulovat další vývoj ve výzkumu těchto systému a povede i k prohloubení stávajících a navázání nových spoluprací.“

V rámci letošní konference měli posluchači jedinečnou možnost si poslechnout veřejnou přednášku Astronomie, Bůh a hledání elegance astronoma a ředitele Vatikánské observatoře Guye Consolmagna. Astronaut a geolog Harrison Schmitt, člen posádky Apollo 17, přednesl přednášku From Coyotes to Moonbeams.  Oběma vědcům před jejich vystoupením udělil Miloš Vystrčil, předseda Senátu, pamětní medaili Senátu za jejich přínos vědeckému poznání a práci pro společnost.

Detaily vědeckého zaměření konference a jejího programu spolu s programy koncertů lze najít na stránkách: https://fqmt.fzu.cz/22/.

 

9. mezinárodní fyzikální konference Hranice kvantové a mezoskopické termodynamiky (Frontiers of Quantum and Mesoscopic Thermodynamics, FQMT’22) se konala ve dnech 1. – 6. srpna 2022 v Praze. Spoluorganizátorem konference byl Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu. Konference byla devátou v řadě úspěšných konferencí FQMT, jejichž podrobnější historii a programy lze najít na: https://fqmt.fzu.cz/.

Konference se zúčastnil také Allen Hermann, profesor fyziky, který je legendou i v oblasti jazzu; ve hře na pozoun vystupoval s mnoha předními jazzovými hudebníky, mimo jiné byl i členem orchestru Elly Fitzgeraldové. V průběhu konference FQMT22 uspořádal pro účastníky konference a veřejnost, spolu s Bobem Montgomerym (jednou z legend jazzové hry na trubku) a českými hudebníky, koncert. Součástí konference byl i koncert klasické hudby v katedrále sv. Víta, koncert klasické a populární hudby v hotelu Pyramida a klasický koncert ve Strahovském klášteře. 

 

Klíčová slova: