Stalo se

Budeme vyvíjet nanoroboty

Anotace

Hraje si se světlem. Jakub Dostálek zkoumá vlastnosti materiálů a jejich vliv na světlo. Ale i obráceně – vliv světla na vlastnosti látek a možnosti, jak je za pomoci světla ovládat. Svůj výzkum po více než deseti letech v zahraničí začíná pomalu vracet zpět do Česka. 

Odešel prof. RNDr. Jan Fischer, DrSc.

Anotace

V neděli 27. února 2022 ve věku nedožitých 90 let odešel doma v kruhu rodiny náš kamarád, spolupracovník a učitel prof. RNDr. Jan Fischer, DrSc., člověk laskavé povahy a mnoha rozličných zájmů.

FZU vyjadřuje plnou podporu Ukrajině a ukrajinským vědcům

Anotace

FZU se připojuje k Akademii věd ČR, která vyjádřila podporu prohlášení předsedy vlády České republiky k vývoji situace na Ukrajině.

FZU se rovněž zapojí do nového programu mezinárodní spolupráce Akademie věd pro studenty vysokých škol, postdoktorandy a vědce působící na území napadené Ukrajiny a nabízí i mimo tento program také další podporu prostřednictvím možnosti placených pracovních stáží pro ukrajinské kolegy.

Zemřel Václav Janovec

Anotace

Dne 16. 2. 2022 ve věku nedožitých 92 let zemřel jeden ze zakladatelů Oddělení dielektrik, vynikající vědec, editor a učitel, nadšený propagátor symetrie ve feroických fázových přechodech a doménových hranicích, prof. Václav Janovec.