Nacházíte se

Aktuality

Vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR přispěli k vývoji nového materiálu Srn+1TinO3n+1 s vrstevnatou krystalovou strukturou. Tento materiál má ve formě tenkých 50 nm vrstev a pod mechanickým napětím vynikající vlastnosti, které ho předurčují k využití v mikrovlnné elektronice, např. v mobilních telefonech. Publikace, popisující unikátní vlastnosti a způsob přípravy tohoto materiálu, vyšla v časopise Nature 16. října 2013.

Letošní Nobelovu cenu za fyziku získali François Englert z Belgie a britský fyzik Peter Higgs za – jak zní oficiální zdůvodnění Královské švédské akademie věd – „teoretický objev mechanismu, který přispěl k našemu pochopení původu hmotnosti subatomárních částic a jenž byl nedávno potvrzen objevem předpovídané fundamentální částice v experimentech ATLAS a CMS na urychlovači LHC v CERN“.

Vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR mají podíl na významném objevu

Tření je definováno jako odporová síla působící mezi dvěma makroskopickými objekty, které jsou ve vzájemném kontaktu a pohybují se vůči sobě. S třecí silou se setkáváme při naší každodenní činnosti a ročně způsobuje významné finanční škody

Čeští fyzici přispěli k objevu nových mechanismů ukládání informací

Dalším významným badatelským úspěchem, jenž posouvá hranice možností moderních informačních technologií, na sebe opět upozornila skupina Spintroniky a nanoelektroniky z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR.

Objev českých fyziků na stránkách Nature Photonics a Nature Communications

Příprava kvalitních vrstev feromagnetických polovodičů nanometrových rozměrů představuje náročný vědecký a technologcký problém. V případě úspěchu ovšem tyto struktury otevírají zcela nové možnosti výzkumu základních fyzikálních jevů spojených s interakcí fotonů a magnetu a mohou umožnit nové způsoby manipulace magnetů v opto-elektronických součástkách na časových škálách kratších než jedna pikosekunda.

Experiment NOvA, jehož detektor se po dokončení stane nejúčinnějším neutrinovým detekčním zařízením na území USA, zaznamenal první třírozměrné dráhy prolétávajících částic. V České republice na experimentu NOvA úspěšně spolupracuje tým fyziků, inženýrů a techniků z Českého vysokého učení technického v Praze, Fyzikálního ústavu AV ČR a z Univerzity Karlovy v Praze. Spolupráce je finančně podporována programem INGO II MŠMT ČR.

Dalekohled FRAM (Fotometrický Robotický Atmosférický Monitor), který je provozován Fyzikálním ústavem AV ČR na Observatoři Pierra Augera u města Malargüe v Argentině, úspěšně pozoroval asteroid 2012 DA14, který ve večerních hodinách dne 15. 2. 2013 proletěl v těsné blízkosti Země. Asteroid se konkrétně v 20:26 SEČ přiblížil k zemskému povrchu na vzdálenost necelých 28 000 kilometrů, což je pro známé těleso této velikosti rekordně blízký průlet.

U příležitosti své návštěvy Fyzikálního ústavu AV ČR proslovil prof. Steven Kahn ze Stanfordské univerzity veřejnou přednášku o chystaném projektu největšího přehlídkového dalekohledu - Large Synoptic Survey Telescope (LSST). Prof. Kahn je v současné době zástupcem ředitele tohoto projektu a zároveň vedoucím týmu, který je odpovědný za konstrukci kamery tohoto teleskopu.

Přednáška prof. Kahna se uskutečnila v sídle Akademie věd na Národní 3, Praha 1 v Brožíkově sále (č. 206) v pondělí 4.2. od 17 hodin a byla proslovena v anglickém jazyce bez tlumočení.

Dvě ceny soutěže Česká hlava 2012 byly uděleny za práce, které jsou spojeny s Fyzikálním ústavem AV ČR. Cenu Doctorandus za nejlepší disertační práci získala Mgr. Anna Fučíková, Ph.D. a cenu Gaudeamus za nejlepší diplomovou práci Ing. Lenka Tománková.

Dne 26. července 2012 zemřel prof. Ing. Čestmír Šimáně, DrSc. (nar. 9. května 1919 v Opavě), jeden z hlavních zakladatelů jaderného výzkumu v naší zemi, jenž se stal prvním ředitelem Fyzikálního ústavu ČSAV v době jeho vzniku (1. ledna 1954). O jeho podílu na daném výzkumu lze nalézt řadu detailních informací na internetu. Dovolte mi proto, abych jako jeden ze skupiny tehdejších pracovníků FZÚ připomněl krátce dění v této době a připojil několik osobních vzpomínek na Č. Šimáněho.

Stránky