Nacházíte se

Aktuality

Dalekohled FRAM (Fotometrický Robotický Atmosférický Monitor), který je provozován Fyzikálním ústavem AV ČR na Observatoři Pierra Augera u města Malargüe v Argentině, úspěšně pozoroval asteroid 2012 DA14, který ve večerních hodinách dne 15. 2. 2013 proletěl v těsné blízkosti Země. Asteroid se konkrétně v 20:26 SEČ přiblížil k zemskému povrchu na vzdálenost necelých 28 000 kilometrů, což je pro známé těleso této velikosti rekordně blízký průlet.

U příležitosti své návštěvy Fyzikálního ústavu AV ČR proslovil prof. Steven Kahn ze Stanfordské univerzity veřejnou přednášku o chystaném projektu největšího přehlídkového dalekohledu - Large Synoptic Survey Telescope (LSST). Prof. Kahn je v současné době zástupcem ředitele tohoto projektu a zároveň vedoucím týmu, který je odpovědný za konstrukci kamery tohoto teleskopu.

Přednáška prof. Kahna se uskutečnila v sídle Akademie věd na Národní 3, Praha 1 v Brožíkově sále (č. 206) v pondělí 4.2. od 17 hodin a byla proslovena v anglickém jazyce bez tlumočení.

Dvě ceny soutěže Česká hlava 2012 byly uděleny za práce, které jsou spojeny s Fyzikálním ústavem AV ČR. Cenu Doctorandus za nejlepší disertační práci získala Mgr. Anna Fučíková, Ph.D. a cenu Gaudeamus za nejlepší diplomovou práci Ing. Lenka Tománková.

Dne 26. července 2012 zemřel prof. Ing. Čestmír Šimáně, DrSc. (nar. 9. května 1919 v Opavě), jeden z hlavních zakladatelů jaderného výzkumu v naší zemi, jenž se stal prvním ředitelem Fyzikálního ústavu ČSAV v době jeho vzniku (1. ledna 1954). O jeho podílu na daném výzkumu lze nalézt řadu detailních informací na internetu. Dovolte mi proto, abych jako jeden ze skupiny tehdejších pracovníků FZÚ připomněl krátce dění v této době a připojil několik osobních vzpomínek na Č. Šimáněho.

V roce 2005 byla udělena Nobelova cena R. Glauberovi, J. Hallovi a T. Honschovi za výsledky dosažené při budování základů kvantové optiky. Letos se dostalo uznání výsledkům komunity fyziků bádajících v oblasti atomové a kvantové optiky opět. Nobelovský výbor totiž ocenil celoživotní výsledky S. Harocheho a D. J. Winelanda, kteří se zabývali interakcí kvantových optických polí s jednotlivými atomy.

Projekt nejintenzivnějšího laseru světa pro uživatelský výzkum ELI Beamlines vstoupil do další fáze. Na staveništi v Dolních Břežanech nedaleko Prahy se dnes za účasti předsedy vlády Petra Nečase, ministra školství Petra Fialy, předsedy Akademie věd Jiřího Drahoše a pražského světícího biskupa Václava Malého uskutečnilo slavnostní poklepání základního kamene budoucí stavby, v níž nalezne sídlo největší vědecký projekt v dějinách České republiky.

Fyzikální ústav AV ČR provozuje na Observatoři Pierra Augera u města Malargue na západě Argentiny od roku 2005 robotický dalekohled FRAM (Fotometrický Robotický Atmosférický Monitor; více informací na gloria.fzu.cz).

Nová studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu seznamuje veřejnost s oborovým přehledem výsledků českých výzkumných organizací. Autoři Štěpán Jurajda a Daniel Münich v ní identifikují pracoviště s největším množstvím excelentních výsledků ve vědních oborech v ČR. Studie poskytuje především relevantní indicie pro hledání odpovědi na otázku, na kterých pracovištích se v různých vědních oborech v ČR realizuje ve větším rozsahu excelentní výzkum.

Tier2 centrum ve FZÚ, které spravuje tým Výpočetního střediska, je zapojeno do složitého řetězce zpracování dat z LHC experimentů ALICE a ATLAS v CERN. Právě velký projekt ATLAS (spolu s podobným projektem CMS, kterého se ale neúčastníme) oznámil dne 4. 7. 2012 objev nové částice. Může to být dlouho hledaný Higgsův boson, to ověříme až po nabrání dalších dat v průběhu tohoto roku.

Ve středu 4. července 2012 proběhl v CERN seminář „Současný stav pátrání po Higgsově bosonu na LHC“. Na tomto semináři oznámili představitelé dvou experimentů na velkém urychlovači hadronů LHC, ATLAS a CMS, nezávisle objev nové částice – bosonu o hmotnosti zhruba 126 GeV/c2. Na široké mezinárodní spolupráci experimentu ATLAS se podílejí i fyzikové a technici z Fyzikálního ústavu AV ČR a dalších institucí z ČR.

Stránky