Autolokalizace děr v krystalech granátů Y3Al5O12 a Lu3Al5O12

Text

Scintilátory s granátovou strukturou se těší značnému zájmu vzhledem k jejich aplikacím v lékařském zobrazování, diagnostice svazků částic a použití v dalších moderních přístrojích. Scintilační mechanismus může být zkomplikován a jejich výkonnost snížena, pokud nastává záchyt nosičů náboje předtím, než se mohou dostat na emisní centra. Tato práce poskytuje detailní popis a vysvětlení mechanismu záchytu jak elektronů, tak děr v granátové struktuře a přispívá tak k porozumění a optimalizaci celé skupiny těchto scintilátorů.

Ilustrace děrové (h) a elektronové (e) lokalizace v granátové struktuře.
Popis
Ilustrace děrové (h) a elektronové (e) lokalizace v granátové struktuře.