Kvazikrystalická nukleace a růst dvojčete podle Z modulu v intermetalické skelné fázi

Text

Pomocí metody elektrostatické levitace jsme hluboce podchladili taveninu NiZr a provedli in-situ pozorování procesu solidifikace vysokorychlostní kamerou. Metodami EBSD, RTG difrakce a HRTEM jsme dokázali jako první popsat proces solidifikace intermetalické skelné fáze od jednotlivých atomů až do makroměřítka. Vyvinuli jsme model desetinásobného dvojčete a ukázali jsme jeho vztah k dekagonálním kvazikrystalům. Tím jsme přispěli k mnohaleté kontroverzní diskuzi o vztahu mezi kvazikrystaly a vícenásobnými dvojčaty.

10-2018.jpg
Popis
Dendritická mikrostruktura a model desetinásobného dvojčete solidifikovaného NiZr Dendritická mikrostruktura (vlevo), model desetinásobného dvojčete (uprostred) a uspořádání atomů viditelné z elektronové mikroskopie vysokého rozlišení (vpravo), tak jak byly zjištěny pro NiZr solidifikované z hluboce podchlazené taveniny (jednotlivé obrázky nejsou na stejné škále).