Další rozvoj techniky vysokého rozlišení molekul a nanostruktur pomocí rastrovacích mikroskopů s funkčními hroty

Text

Rozvíjeli jsme techniku rastrovacích mikroskopů umožňující submolekulární rozlišení molekul a nanostruktur na površích pevných látek. Vyvinuli jsme novou metodu, která umožňuje dosažení prostorového submolekulárního rozlišení slabě vázaných klastrů vody na povrchu soli a následné studium jejich mobility. Také jsme prokázali, že tato technika umožňuje diskriminace spinových stavů jednotlivých molekul na površích pevných látek.

Zobrazení a manipulace kationtu sodíku
Popis

Zobrazení a manipulace kationtu sodíku (Na+, stříbrně) hydratovaného třemi molekulami vody na povrchu krystalu kuchyňské soli pomocí hrotu mikroskopu atomových sil (AFM) zakončeného aniontem chloru (Cl-, zeleně). Světle fialově je zobrazena elektrostatická síla mezi oběma ionty. Takto bylo možné detailně studovat strukturu a rychlost difúze iontů hydratovaných různým počtem molekul vody. To poskytuje dříve nedosažitelné porozumění mikroskopickým mechanismům rozpouštění iontových krystalů.