Časoprostorové proměnlivé magnetické pole zvyšuje úroveň cytosolického Ca2+ a indukuje polymerizaci aktinu pomocí aktivace napěťově řízených sodíkových kanálů v buňkách kosterního svalstva

Text

Membránový potenciál buněk může být pozměněn působením časově a prostorově dependentních magnetických polí (ČP-MP), což jsme prokázali prostřednictvím regulace vnitrobuněčné signalizace kosterního svalstva. Expozice těchto buněk ČP-MP způsobuje významné zvýšení hladiny cytosolického Ca2+ vedoucí k polymerizaci aktinu. Identifikovali jsme buněčné efektory ČP-MP a navrhli nové způsoby předvídání efektů souvisejících s depolarizací membrán. Použití ČP-MP pro modulaci buněčných funkcí otevírá nové možnosti v léčbě celé řady svalových myopatií.