Výzkum

Projekt FUNBIO - zkoumání materiálů na pomezí života

Anotace

Unikátní postavení centra FUNBIO v současné akademické základně spočívá nejen na špičkovém technickém vybavení, ale především ve velmi specifickém, užitečném a v současnosti vyžadovaném fyzikálním pohledu na řešení problematiky biomateriálů.

Fyzika pomáhá v ekonomii: nová rozsáhlá monografie o ekonofyzice z Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.

Anotace

Kniha Essentials of Econophysics Modelling od Františka Slaniny z Oddělení teorie kondenzovaných látek podává přehled o metodách a postupech, které mají svůj původ ve statistické fyzice a používají se při matematickém modelování ekonomických a sociálních jevů. V "ekonofyzice" se metody ekonomie a fyziky sbližují natolik, že obě disciplíny mohou mít prospěch ze vzájemné spolupráce.

Uvnitř magnetické zvenčí nemagnetické: vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR představili antiferomagnetickou paměť

Anotace

Vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR ve spolupráci s kolegy z Berkeley a Barcelony ukázali, že je možné použít jiný typ materialu k ukládání informace, tzv. antiferomagnet. Antiferomagnetické materiály jsou magnetické uvnitř, ovšem jejich mikroskopické magnetické momenty sídlící na jednotlivých atomech se střídají s opačnou orientací.