Obrázek
Image
 

Název

Špičková věda, revoluční objevy a inovace v oblasti fyziky 

DNA nanotechnologie na vzestupu

Anotace

Vědci z Laboratoře biofyziky přispěli do oblasti DNA nanotechnologií nedávnou systematickou analýzou. Autoři pod vedením Olega Lunova v ní shrnují současný stav znalostí o interakcích nanostruktur DNA (DN) s buňkami a identifikují klíčové výzvy z pohledu buněčné biologie. 

Aktuality

Hranice kvantové a mezoskopické termodynamiky 2022

Anotace

Budoucnost nanotechnologií, vývoje kvantových počítačů, ale i chemie a medicíny zásadním způsobem ovlivňuje chování velmi malých systémů velikosti řádově desítek až stovek nanometrů v obecně nerovnovážných podmínkách. Právě systémům této velikosti se věnovala srpnová mezinárodní fyzikální konference Hranice kvantové a mezoskopické termodynamiky 2022.

Nová publikace nakladatelství Academia: Slasti a strasti vědců naší vlasti

Anotace

Kniha Slasti a strasti vědců naší vlasti Jany Žďárské nabízí čtenáři interview s významnými českými vědci, která byla v průběhu několika let publikována v Československém časopise pro fyziku. Její autorka poskytuje čtenářům náhled do osudů 13 osobností, které se svým zaměřením věnují převážně fyzice, astronomii, astrofyzice, matematice a přidruženým oborům.