Obrázek
Image
 

Název

Špičková věda, revoluční objevy a inovace v oblasti fyziky 

Zprávy

Kóduj, inovuj a zkroť laserový svazek!

Anotace

Laserová centra  HiLASE a ELI Beamlines v Dolních Břežanech nabízejí středoškolským týmům studentů možnost zapojit se do nové soutěže s názvem Science Challenge. V jejím průběhu budou studenti vytvářet co nejefektivnější program na automatizaci laserových systémů, který by mohl nalézt uplatnění v průmyslu.

Nanostruktury DNA jako nové nosiče pro subcelulární cílení

Anotace

Cílené doručování léčiv je předmětem zájmu vědců z celého světa. K této problematice nyní výrazně přispěli i vědci z Laboratoře biofyziky pod vedením Olega Lunova. Ti se zabývali biologickými vlastnostmi a účinností transportu látek do buněk s pomocí DNA nanostruktur (DN). Uměle vytvořenou strukturu DNA při tom využili jakožto nosič sloužící k transportu látek do buněk a zkoumali, jaký vliv má na tento proces proteinový obal. 

Halogenidové perovskity: když defekty nevadí

Anotace

Před deseti lety získal ve fotovoltaice nejčastěji užívaný polovodič křemík silného konkurenta – organicko-anorganické halogenidové perovskity. Martinu Ledinskému se díky Juniorskému grantovému projektu GA ČR podařilo dokázat, že defekty ve struktuře těchto materiálů nemají zásadní dopad na jejich optoelektronické vlastnosti, a tedy ani na účinnost fotovoltaické přeměny energie.