Výzkum

Nový grantový projekt ERC řešený ve Fyzikálním ústavu

Anotace

Nový teoretický a experimentální výzkum, který má vést k propojení doposud nezávislých oborů organických polovodičů a spintroniky v anorganických materiálech. Organické polovodiče dnes hrají významnou roli v optoelektronice, např. při vývoji flexibilních obrazovek a solárních článků.

Významný objev ve fyzice top kvarku

Anotace

Vědci oznámili pozorování produkce nejtěžší elementární částice, top kvarku, pomocí slabé jaderné interakce. Dokončili tak obraz této částice po téměř 20 letech.

Z velmi vzdálených galaxií

Anotace

Observatoř Pierra Augera v Argentině zkoumá mimo jiné i částice kosmického záření s extrémně vysokými energiemi. Ty by k nám podle vědců měli přilétat ze zdrojů mnohem vzdálenějších než jakákoliv část naší Galaxie.

Tomáš Jungwirth zvolen členem Evropské akademie

Anotace

V současnosti má Evropská akademie okolo 3000 členů působících v oblasti přírodních věd, humanitních věd i v literatuře. Dalšími členy z České republiky jsou mimo Tomáše Jungwirtha také prof. Jiří Bičák a prof. Pavel Exner.