Výzkum

Fyzikální ústav – centrum excelentního výzkumu v řadě oborů

Anotace

V nové studii autoři podávají přehled výsledků českých výzkumných organizací. Cílem je identifikovat pracoviště s největším počtem excelentních výsledků. Fyzikální ústav se řadí mezi nejlepší pracoviště zejména v oborech fyziky pevných látek, magnetismu a dalších oblastech. 

Unikátní laserový systém dorazil z USA do Čech

Anotace

Po dobu dvanácti měsíců budou vědci tento klíčový laserový systém sestavovat a integrovat s centrálním řídícím systémem. Po dokončení se bude jednat o laserovým systémem s nejvyšším průměrným výkonem na světě.

Nový grantový projekt ERC řešený ve Fyzikálním ústavu

Anotace

Nový teoretický a experimentální výzkum, který má vést k propojení doposud nezávislých oborů organických polovodičů a spintroniky v anorganických materiálech. Organické polovodiče dnes hrají významnou roli v optoelektronice, např. při vývoji flexibilních obrazovek a solárních článků.

Významný objev ve fyzice top kvarku

Anotace

Vědci oznámili pozorování produkce nejtěžší elementární částice, top kvarku, pomocí slabé jaderné interakce. Dokončili tak obraz této částice po téměř 20 letech.

Z velmi vzdálených galaxií

Anotace

Observatoř Pierra Augera v Argentině zkoumá mimo jiné i částice kosmického záření s extrémně vysokými energiemi. Ty by k nám podle vědců měli přilétat ze zdrojů mnohem vzdálenějších než jakákoliv část naší Galaxie.