Výzkum

Nový koncept pro ukládání dat

Anotace

Výhodou antiferomagnetů je mnohonásobně vyšší rychlost zápisu dat. Navíc neprodukují vlastní magnetické pole a data v nich uložená nelze snadno ovlivnit  pomocí jinými silnými magnety v jejich blízkosti.

Největší detektor kosmického záření vstupuje do nové éry

Anotace

Ve dnech 14. – 17. listopadu 2015 vědci z mezinárodní observatoře Pierra Augera oslavili zahájení nové éry provozu observatoře a otevření výstavby jejího rozšíření. Observatoř Pierra Augera je svou neuvěřitelnou rozlohou přes 3000 km2 největší detektor kosmického záření na světě.

Realizace základního stavebního kamene Hundova kovu

Anotace

Vědecká komunita dnes intenzivně hledá nové materiály, které by vykazovaly supravodivost i při pokojové teplotě, čímž by se vyřešily mnohé z problémů dnešních informačních technologií. Detailní pochopení elektronových vlastností Hundových kovů a jejich dílčích složek by mohlo toto hledání výrazně zefektivnit.