Výzkum

Eckhard Elsen: vizionář v oblasti energetiky a efektivity se zálibou v počítačových metodách

Anotace

Základní výzkum ve fyzice často spotřebovává velké množství energie, ale existují vizionáři, kteří již léta prosazují plány, jak ušetřit energii v největších experimentech. Jedním z nich je předseda Mezinárodního poradního sboru FZÚ, částicový fyzik Eckhard Elsen. Bývalý ředitel pro výzkum a výpočty v CERN je spoluautorem plánů na modernizaci urychlovače částic – Velkého hadronového urychlovače s vysokou luminozitou (HL-LHC).

Návrh struktury molekulárních spojů pro nanoelektronické obvody

Anotace

Jedno-molekulární obvody, kde jsou jednotlivé molekuly umístěny mezi dvěma nanoelektrodami, jsou ideálními systémy pro vytváření funkčních materiálů v molekulárním měřítku s požadovanými elektronickými vlastnostmi. V rámci projektu Návrh a řízení jedno-molekulárních spojů financovaného Evropskou zájmovou skupinou pro spolupráci s Japonskem bude studovat mezinárodní tým materiály při pokojové teplotě. 

Karel Závěta, fyzik gentleman

Anotace

Karel Závěta byl významnou osobností fyziky kondenzovaných látek. Před 67 lety, prvního února 1956, nastoupil do tehdejšího Ústavu technické fyziky ČSAV, dnešního Fyzikálního ústavu AV ČR. Svou vědeckou dráhu započal v oddělení magnetismu vedeném J. Brožem. Zapojil se do studia feritů a v této problematice pokračoval ve spolupráci se S. Krupičkou. Tématem jeho kandidátské práce bylo využití elektrické vodivosti k měření magnetokalorického jevu. Několik let pak zastával funkci vědeckého tajemníka ústavu.