Výzkum

Nový koncept pro ukládání dat

Anotace

Výhodou antiferomagnetů je mnohonásobně vyšší rychlost zápisu dat. Navíc neprodukují vlastní magnetické pole a data v nich uložená nelze snadno ovlivnit  pomocí jinými silnými magnety v jejich blízkosti.