Výzkum

Nová teorie vzniku uhlovodíkových molekul v mezihvězdném prostoru

Anotace

Vědci z Fyzikálního Ústavu AV ČR, v. v. i. společně s kolegy ze Španělska a Francie představili v časopise Nature Communications novou teorii původu polyaromatických uhlovodíkových molekul ve vesmíru. Podle nové teorie se tyto molekuly, jejichž původ v mezihvězdném prostoru je stále záhadou, tvoří leptáním grafitového povrchu částic hvězdného prachu pomocí vodíku.

Spintronika ve středu pozornosti

Anotace

V blízké budoucnosti se očekává, že vývoj spintroniky umožní mimo jiné výrobu vysokokapacitních magnetických operačních pamětí a novou architekturu integrující paměťové a logické prvky, která povede k rychlým a energeticky úsporným počítačům.

Rychlé ovládání magnetu světlem

Anotace

Efekt, díky kterému lze manipulovat spiny v magnetu pomocí krátkých laserových pulsů, představili vědci ze společné Laboratoře opto-spintroniky FZU a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.