Nacházíte se

Ceny

Středa, 15.12.2010

RNDr. Jan Čermák, PhD. získal ocenění za nejlepší prezentaci na 3. mezinárodním fóru o multidisciplinárním vzdělávání a výzkumu pro energii, (3rd International Forum on Multidisciplinary Education and Research for Energy Science), které se konalo ve dnech 9.-14. 12. 2010, v Ishigaki-Jima, Japonsko.

Sobota, 25.09.2010

Ing. Vladimíra Petráková byla oceněna prvním místem v kategorii Young Investigator Prize for the Best Oral Presentation v sympóziu A, Diamond Electronics and Bioelectronics: From Fundamental to Applications IV, Material Research Society (MRS) Fall 2010 meeting v Bostonu, USA....

Čtvrtek, 10.06.2010

Předseda Grantové agentury České republiky Petr Matějů předal 10. 6. 2010 ceny a čestné uznání za nejlepší vědecké projekty ukončené v loňském roce. Oceněn byl tým Víta Nováka z Fyzikálního ústavu Akademie věd za výzkumy v mladém oboru elektroniky nazývaném spinotronika. Upoutaly také projekty Jana Štochla z Fakulty tělesné výchovy...

Pondělí, 18.01.2010

Dne 18. ledna 2010 byl Jaroslavu Šestákovi z Fyzikálního ústavu AV ČR udělen titul "Doctor honoris causa" University Pardubice za mimořádné zásluhy o rozvoj vědy a výzkumu v oblasti fyziky a chemie pevných látek.

Udělení Dr.h.c. J. Šestákovi...

Středa, 02.09.2009

Prof. Jiří Niederle převzal dne 2. září 2009 Čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd České republiky. Zasloužil se o realizaci spolupráce českých akademických a vysokoškolských pracovišť s Evropskou laboratoří fyziky částic CERN v Ženevě.

Úterý, 18.08.2009

Na slavnostní ceremonii konané 18.8.2009 v rámci mezinárodní krystalografické konference ECA v Istanbulu převzal Dr. Lukáš Palatinus z FZÚ cenu "Bertaut prize". Cena je udělována každoročně organizacemi "European crystallographic association" a "European neutron scattering association" mladým vědcům za významný přínos v uvedených oblastech....

Čtvrtek, 21.05.2009

Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémie Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR odměnila dva pracovníky Fyzikálního ústavu. Tatyana Ostapchuk získala prémii za příspěvek ke studiu moderních feroelektrických keramik s aplikačním potenciálem. Michael Prouza ji obdržel za příspěvek ke zpracování dat experimentu AUGER....

Pondělí, 18.05.2009

Ve dnech 18. - 19. května 2009 se konalo XV. valné shromáždění Učené společnosti České republiky, na kterém se jejím novým členem stal, m.j., prof. RNDr. Tomáš Jungwirth, Ph.D. z Fyzikálního ústavu.

Pátek, 26.09.2008

Tomáš Jungwirth byl dne 26.9.2008 jedním ze dvou oceněných cenou Praemie Akademie. Tomáš Jungwirth pracuje na výzkumu fyzikálních zákonitostí v budoucnu využitelných například pro vývoj počítačů nové generace. Chemik Karel Ulbrich z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR pak pracuje na mechanismu cílené molekulární distribuce léků v těle pacientů. Oba obory,...

Úterý, 20.05.2008

Pracovník Fyzikálního ústavu Vladislav Šimák dostal cenu Slovenské akademie věd za dlouholetý přínos k rozvoji experimentální fyziky vysokých energií na košických pracovištích: Přírodovědecké fakultě UPJŠ a v Ústavu experimentální fyziky SAV....

Stránky