Nacházíte se

Ceny

Pátek, 26.09.2008

Tomáš Jungwirth byl dne 26.9.2008 jedním ze dvou oceněných cenou Praemie Akademie. Tomáš Jungwirth pracuje na výzkumu fyzikálních zákonitostí v budoucnu využitelných například pro vývoj počítačů nové generace. Chemik Karel Ulbrich z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR pak pracuje na mechanismu cílené molekulární distribuce léků v těle pacientů. Oba obory,...

Úterý, 20.05.2008

Pracovník Fyzikálního ústavu Vladislav Šimák dostal cenu Slovenské akademie věd za dlouholetý přínos k rozvoji experimentální fyziky vysokých energií na košických pracovištích: Přírodovědecké fakultě UPJŠ a v Ústavu experimentální fyziky SAV....

Středa, 12.12.2007

Dr. Martin Schnabl (FZÚ) se stal se svým projektem „Exploring String Field Theory - Can It Explain Quantum Birth of the Universe or Properties of Elementary Particles?" jedním z 20 vítězů prestižní ceny EURYI Awards (European Young Investigator Awards) pro rok 2007....

Stránky