Prémii Lumina quaeruntur získaly Nové cesty při hledání temné energie

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Akademie věd ČR udělila v rámci programu podpory perspektivních vědců a vědkyň mladší a střední generace celkem sedm prémií Lumina quaeruntur. Mezi oceněnými je i Ippocratis Saltas z Centra pro kosmologii a fundamentální fyziku z Fyzikálního ústavu. Slavnostní ceremonie, při níž laureáty oceňuje předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová, se letos kvůli epidemiologickým opatřením odložila.

Výzkum vesmíru se letos cení

Z celkového počtu sedmi laureátů akademického ocenění Lumina quaeruntur směřují hned dvě prémie špičkovým fyzikům studujících vesmír. Mezi ně patří i Ippocratis Saltas z FZU, který se věnuje výzkumu temné energie ve vesmíru. Ocenění přichází jen několik dnů poté, co byl výzkum kosmu oceněn Nobelovou cenou za fyziku.

Ippocratis Saltas
Popis
Ippocratis Saltas

Vědecké zaměření druhého nositele Luminy quaeruntur je spojené s výzkumem vesmíru. Talentovaný řecký fyzik Ippocratis Saltas plánuje rozvinout interdisciplinární výzkum na pomezí astrofyziky, kosmologie a částicové fyziky.

Ambiciózní program nové výzkumné skupiny se jmenuje Nové cesty při hledání temné energie. Ippocratis Saltas by rád mimo jiné formuloval nové testy s extrémní přesností na prověření zákonů gravitace, přičemž by mu Slunce, stejně jako nedávno objevené gravitační vlny, sloužily jako laboratorní prostředí. Dále se chce soustředit na studium základních vlastností záhadné temné energie ve vesmíru a teoretický popis jejího kvantového původu.

 

Lumina quaeruntur pomůže k ERC

Prémie Lumina quaeruntur udílená Akademií věd cílí na vědce a vědkyně na prahu středního věku. „Věřím, že jim stipendium pomůže více se prosazovat v mezinárodních grantech,“ říká předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová. Laureáti cen se při řešení svých projektů mimo jiné zavazují k tomu, aby si během pěti let od začátku práce zažádali o grant Evropské výzkumné rady (ERC) či jeho ekvivalent. ERC projekty patří mezi jedny z nejprestižnějších grantů v Evropě.

Ippocratis Saltas studoval fyziku na Aristotelově univerzitě v Soluni a poté se specializoval na teoretickou částicovou fyziku na Univerzitě v Sussexu. Na tamější katedře fyziky a astronomie dokončil i doktorská studia. Od roku 2017 působí Ippocratis Saltas v nově vzniklém Centru pro kosmologii a fundamentální fyziku CEICO, které spadá pod Fyzikální ústav AV ČR. CEICO je svým zaměřením unikátní v kontextu střední Evropy, neboť zdejší výzkum sahá od teorie strun přes kosmologii a studium gravitace až po instrumentální výzkum.

 

Klíčová slova: