Nacházíte se

Ceny

Úterý, 12.05.2015

Během večera Neuron Science Future 6. 5. 2015 v pražském divadle Archa Nadační fond Neuron na podporu vědy oznámil jména pěti nových držitelů Ceny Neuron 2015 pro mladé vědce. Toto ocenění je každoročně udíleno vědcům do 40 let za vynikající vědecké výsledky....

Neděle, 25.01.2015, Ivan Pelant, Bohuslav Rezek

Dne 20. ledna 2015 byli v pražském Karolinu vyhlášeni vítězové 21. ročníku (2013-2014) soutěže o Bolzanovu cenu. Je to prestižní cena Univerzity Karlovy a uděluje se studentům za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem zpracované uchazečem v průběhu studia. Cena je udělována ve...

Pondělí, 22.09.2014

Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu AV ČR byl v tomto roce zvolen členem Evropské akademie (Academia Europaea). Tato prestižní instituce byla založena v roce 1988 jako mezinárodní nevládní sdružení evropských vědců a vzdělanců, kteří představují absolutní špičku ve svém oboru. Mezi jejími deklarovanými cíli je usilovat o co nejvyšší úroveň evropské vědy, výzkumu...

Úterý, 19.08.2014

Během plenárního zasedání 16. mezinárodní konference LASER OPTICS 2014, konané v Petrohradu v Rusku ve dnech 30. června – 4. července 2014 se uskutečnil slavnostní ceremoniál, při kterém byla Ing. Jarmile Kodymové, CSc. ze sekce výkonových systémů FZÚ předána čestná oborová medaile A. A. Lebeděva od Optické společnosti D. S....

Středa, 16.07.2014

Doktorští studenti působící ve Fyzikálním ústavu AV ČR získali v posledních týdnech hned několik ocenění svojí vynikající práce. Ing. Vítězslav Jarý získal cenu Jeana-Marie Lehna a cenu Milana Odehnala, RNDr. Jiří Kaštil získal také cenu Milana Odehnala a Ing. Václav Procházka dostal cenu děkana FEL ČVUT za diplomovou práci.

Středa, 02.07.2014, P. Reimer

Ve středu 2. července 2014 byla v budově AV ČR na Národní třídě předsedou AV ČR prof. J. Drahošem slavnostně předána čestná oborová medaile E. Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách prof. Vladislavu Šimákovi, jako uznání jeho vědecké činnosti ve fyzice elementárních částic. Slavnostní laudatio přednesl prof. J. Chýla. V....

Úterý, 17.06.2014

Čtyři mladí vědečtí pracovníci Fyzikálního ústavu AV ČR získali Prémii Otto Wichterleho AV ČR pro rok 2014. Celkem bylo v letošním roce uděleno 26 Prémií ve všech vědních oblastech. Ocenění byla předána z rukou předsedy Akademie věd České republiky prof. Jiřího Drahoše v úterý 3. června 2014 v pražské Lannově...

Čtvrtek, 05.06.2014, Ivan Pelant

RNDr. Kateřina Kůsová, Ph.D. z oddělení tenkých vrstev a nanostruktur Fyzikálního ústavu AV ČR se stala jednou ze tří laureátek 8. ročníku české edice projektu L’Oréal – pro ženy ve vědě, který probíhá pod záštitou UNESCO. Podmínkou účasti v soutěži bylo předložení vědeckého projektu z oblasti matematicko-fyzikálních, technických, chemických, biologických a lékařských věd,...

Pondělí, 25.11.2013, Ivan Pelant

Cena Josefa Hlávky je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku. Ceny Josefa Hlávky za rok 2013 byly vyhlášeny na zámku v Lužanech u Přeštic dne 16. 11. 2013. Jedním z laureátů...

Úterý, 12.11.2013, Jiří J. Mareš, Michael Prouza

U příležitosti XIV. Mezinárodní konference o termické analýze a kalorimetrii konané na přelomu září a října 2013 v ruském Petrohradě, byl dvěma prestižními pamětními medailemi za svoje celoživotní zásluhy o rozvoj teoretických základů termické analýzy a kinetických procesů v krystalických a amorfních látkách oceněn pracovník oddělení polovodičů FZÚ AV ČR,...

Stránky