Nacházíte se

Ceny

Úterý, 17.06.2014

Čtyři mladí vědečtí pracovníci Fyzikálního ústavu AV ČR získali Prémii Otto Wichterleho AV ČR pro rok 2014. Celkem bylo v letošním roce uděleno 26 Prémií ve všech vědních oblastech. Ocenění byla předána z rukou předsedy Akademie věd České republiky prof. Jiřího Drahoše v úterý 3. června 2014 v pražské Lannově...

Čtvrtek, 05.06.2014, Ivan Pelant

RNDr. Kateřina Kůsová, Ph.D. z oddělení tenkých vrstev a nanostruktur Fyzikálního ústavu AV ČR se stala jednou ze tří laureátek 8. ročníku české edice projektu L’Oréal – pro ženy ve vědě, který probíhá pod záštitou UNESCO. Podmínkou účasti v soutěži bylo předložení vědeckého projektu z oblasti matematicko-fyzikálních, technických, chemických, biologických a lékařských věd,...

Pondělí, 25.11.2013, Ivan Pelant

Cena Josefa Hlávky je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku. Ceny Josefa Hlávky za rok 2013 byly vyhlášeny na zámku v Lužanech u Přeštic dne 16. 11. 2013. Jedním z laureátů...

Úterý, 12.11.2013, Jiří J. Mareš, Michael Prouza

U příležitosti XIV. Mezinárodní konference o termické analýze a kalorimetrii konané na přelomu září a října 2013 v ruském Petrohradě, byl dvěma prestižními pamětními medailemi za svoje celoživotní zásluhy o rozvoj teoretických základů termické analýzy a kinetických procesů v krystalických a amorfních látkách oceněn pracovník oddělení polovodičů FZÚ AV ČR,...

Čtvrtek, 03.10.2013

Ve čtvrtek 3. října 2013 byla v budově Akademie věd na Národní třídě 3 v Praze slavnostně předána stipendia UniCredit Bank čtyřem vynikajícím doktorským studentům z Fyzikálního ústavu AV ČR.

Tato čtyři mimořádná stipendia, každé v hodnotě 100 000 Kč, studentům předal Ing. Jiří Kunert, generální ředitel a předseda představenstva...

Pondělí, 30.09.2013, Michael Prouza, Michal Dušek

Cena Charlese Barretta se uděluje jednou za dva roky od roku 1987 jako ocenění vynikajících vědeckých výsledků v oboru práškové difrakce. Držiteli této ceny jsou nejznámější jména z oboru jako Juan Rodriques-Carvajal, Robert Von Dreele nebo Hugo Rietveld. Letos v srpnu toto ocenění získal první český fyzik - RNDr. Václav Petříček, CSc. z...

Čtvrtek, 20.06.2013

Prestižní Akademickou prémii – Praemium Academiae – udělil ve čtvrtek 20. června 2013 v sídle Akademie věd ČR v Praze předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš vynikajícímu českému vědci Ing. Martinu Niklovi, CSc., z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Toto nejvýznamnější ocenění Akademie věd ČR získávají mimořádné vědecké osobnosti, které...

Úterý, 04.06.2013

Dne 20. května 2013 se v Domě umění v Košicích uskutečnilo Slavnostní zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích při příležitosti 50. výročí založení fakulty.

Pátek, 15.03.2013

Od roku 2008 vyhlašuje Americká fyzikální společnost (APS) jména vědeckých pracovníků, kteří významným způsobem přispěli při zpracování rukopisů zaslaných k publikaci do odborných časopisů této společnosti. K těmto časopisům patří zejména fyzikální komunitou vysoce ceněné časopisy Physical Review Letters a Physical Review....

Čtvrtek, 24.01.2013

Česká společnost pro mechaniku a Jednota českých matematiků a fyziků udělily v prosinci 2012 již poosmnácté ceny a uznání za nejlepší práce z oboru počítačové mechaniky a výpočtové matematiky. První cenu získal Matyáš Novák za svoji diplomovou práci, kterou vypracoval ve FZÚ a v Ústavu informatiky pod vedením RNDr. Jiřího...

Stránky