Nacházíte se

Ceny

Čtvrtek, 20.06.2013

Prestižní Akademickou prémii – Praemium Academiae – udělil ve čtvrtek 20. června 2013 v sídle Akademie věd ČR v Praze předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš vynikajícímu českému vědci Ing. Martinu Niklovi, CSc., z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Toto nejvýznamnější ocenění Akademie věd ČR získávají mimořádné vědecké osobnosti, které...

Úterý, 04.06.2013

Dne 20. května 2013 se v Domě umění v Košicích uskutečnilo Slavnostní zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích při příležitosti 50. výročí založení fakulty.

Pátek, 15.03.2013

Od roku 2008 vyhlašuje Americká fyzikální společnost (APS) jména vědeckých pracovníků, kteří významným způsobem přispěli při zpracování rukopisů zaslaných k publikaci do odborných časopisů této společnosti. K těmto časopisům patří zejména fyzikální komunitou vysoce ceněné časopisy Physical Review Letters a Physical Review....

Čtvrtek, 24.01.2013

Česká společnost pro mechaniku a Jednota českých matematiků a fyziků udělily v prosinci 2012 již poosmnácté ceny a uznání za nejlepší práce z oboru počítačové mechaniky a výpočtové matematiky. První cenu získal Matyáš Novák za svoji diplomovou práci, kterou vypracoval ve FZÚ a v Ústavu informatiky pod vedením RNDr. Jiřího...

Čtvrtek, 20.12.2012

Rada Akademie věd ČR ocenila prom. fyz. Miladu Glogarovou, CSc. čestnou oborovou medailí Ernsta Macha za vědecké zásluhy v oboru kapalných krystalů a za zvýšení úrovně a kvality badatelské činnosti ve FZÚ i celé Akademii věd. Medaili předal v rámci slavnostního aktu, který se konal dne 19. prosince 2012 v budově AV ČR, předseda AV...

Středa, 19.12.2012

Rektoři technických a ekonomických vysokých škol a předseda Akademie věd ČR ocenili talentované studenty, vědce a pedagogy při slavnostním vyhlášení výsledků 15. ročníku Ceny Siemens, soutěže na podporu českého školství a vědy, které se v pondělí 3. prosince 2012 uskutečnilo v pražské Betlémské kapli....

Pátek, 23.11.2012

Ministr prof. Petr Fiala předal 22. listopadu pěti laureátům Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu pro rok 2012. Jedním z vyznamenaných je Ing. Vítězslav Jarý....

Středa, 24.10.2012

RNDr. Jiří Grygar, CSc., vědecký pracovník Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., byl vyznamenán Cenou předsedy Akademie věd ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Na návrh odborné poroty a doporučení Akademické rady AV ČR cenu slavnostně předal prof. Jiří Drahoš v předvečer Světového dne rozvoje...

Středa, 24.10.2012

Oleksandr Stupakov, Ph.D., z Fyzikálního ústavu AV ČR obdržel Cenu předsedy Grantové agentury ČR za rok 2012 za postdoktorský projekt "Vývoj nové soustavy na měření otevřených feromagnetických vzorků s kontrolováním magnetizačního signálu"....

Středa, 24.10.2012

Ceny Akademie věd ČR předal ve středu 10. října 2012 vynikajícím českým vědcům předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš. Slavnostní ceremoniál se tradičně uskutečnil v pražské vile Lanna. Toto prestižní ocenění je v první kategorii udělováno za ukončené vědecké výsledky excelentního výzkumu strategicky orientovaného na společenské priority. Předávacího aktu se kromě laureátů...

Stránky