Nacházíte se

Ceny

Čtvrtek, 24.01.2013

Česká společnost pro mechaniku a Jednota českých matematiků a fyziků udělily v prosinci 2012 již poosmnácté ceny a uznání za nejlepší práce z oboru počítačové mechaniky a výpočtové matematiky. První cenu získal Matyáš Novák za svoji diplomovou práci, kterou vypracoval ve FZÚ a v Ústavu informatiky pod vedením RNDr. Jiřího...

Čtvrtek, 20.12.2012

Rada Akademie věd ČR ocenila prom. fyz. Miladu Glogarovou, CSc. čestnou oborovou medailí Ernsta Macha za vědecké zásluhy v oboru kapalných krystalů a za zvýšení úrovně a kvality badatelské činnosti ve FZÚ i celé Akademii věd. Medaili předal v rámci slavnostního aktu, který se konal dne 19. prosince 2012 v budově AV ČR, předseda AV...

Středa, 19.12.2012

Rektoři technických a ekonomických vysokých škol a předseda Akademie věd ČR ocenili talentované studenty, vědce a pedagogy při slavnostním vyhlášení výsledků 15. ročníku Ceny Siemens, soutěže na podporu českého školství a vědy, které se v pondělí 3. prosince 2012 uskutečnilo v pražské Betlémské kapli....

Pátek, 23.11.2012

Ministr prof. Petr Fiala předal 22. listopadu pěti laureátům Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu pro rok 2012. Jedním z vyznamenaných je Ing. Vítězslav Jarý....

Středa, 24.10.2012

RNDr. Jiří Grygar, CSc., vědecký pracovník Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., byl vyznamenán Cenou předsedy Akademie věd ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Na návrh odborné poroty a doporučení Akademické rady AV ČR cenu slavnostně předal prof. Jiří Drahoš v předvečer Světového dne rozvoje...

Středa, 24.10.2012

Oleksandr Stupakov, Ph.D., z Fyzikálního ústavu AV ČR obdržel Cenu předsedy Grantové agentury ČR za rok 2012 za postdoktorský projekt "Vývoj nové soustavy na měření otevřených feromagnetických vzorků s kontrolováním magnetizačního signálu"....

Středa, 24.10.2012

Ceny Akademie věd ČR předal ve středu 10. října 2012 vynikajícím českým vědcům předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš. Slavnostní ceremoniál se tradičně uskutečnil v pražské vile Lanna. Toto prestižní ocenění je v první kategorii udělováno za ukončené vědecké výsledky excelentního výzkumu strategicky orientovaného na společenské priority. Předávacího aktu se kromě laureátů...

Středa, 11.07.2012

Cenu Milana Odehnala vypisuje v dvouletých intervalech Česká fyzikální společnost, vědecká sekce Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF). Mohou se jí zúčastnit autoři a autorky vědeckých prací z oboru fyziky z kteréhokoliv pracoviště (tedy i zahraničního), kteří v den uzávěrky nepřekročili věk třiceti let. Výsledky za rok 2012 byly oznámeny na slavnostním setkání FO...

Úterý, 19.06.2012

Ve středu 13. června 2012 v pražské Lannově vile převzalo z rukou předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše 19 mladých badatelů Prémii Otto Wichterleho. Prémie je udělována každoročně vynikajícím a mimořádně talentovaným badatelům do 35 let, aby je podpořila v jejich budoucích kariérách. Mezi mladými výzkumníky, kteří úspěšně splnili...

Středa, 16.05.2012

XVIII. valné shromáždění Učené společnosti proběhlo 14. května 2012. Byly na něm uděleny medaile a ceny Učené společnosti pro rok 2012. Nositelem Medaile Učené společnosti se stal Jiří Grygar, pracovník Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Medaile mu byla udělena za jeho přínos české i mezinárodní astronomii a obecně...

Stránky