Nacházíte se

Ceny

Středa, 24.10.2012

Oleksandr Stupakov, Ph.D., z Fyzikálního ústavu AV ČR obdržel Cenu předsedy Grantové agentury ČR za rok 2012 za postdoktorský projekt "Vývoj nové soustavy na měření otevřených feromagnetických vzorků s kontrolováním magnetizačního signálu"....

Středa, 24.10.2012

Ceny Akademie věd ČR předal ve středu 10. října 2012 vynikajícím českým vědcům předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš. Slavnostní ceremoniál se tradičně uskutečnil v pražské vile Lanna. Toto prestižní ocenění je v první kategorii udělováno za ukončené vědecké výsledky excelentního výzkumu strategicky orientovaného na společenské priority. Předávacího aktu se kromě laureátů...

Středa, 11.07.2012

Cenu Milana Odehnala vypisuje v dvouletých intervalech Česká fyzikální společnost, vědecká sekce Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF). Mohou se jí zúčastnit autoři a autorky vědeckých prací z oboru fyziky z kteréhokoliv pracoviště (tedy i zahraničního), kteří v den uzávěrky nepřekročili věk třiceti let. Výsledky za rok 2012 byly oznámeny na slavnostním setkání FO...

Úterý, 19.06.2012

Ve středu 13. června 2012 v pražské Lannově vile převzalo z rukou předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše 19 mladých badatelů Prémii Otto Wichterleho. Prémie je udělována každoročně vynikajícím a mimořádně talentovaným badatelům do 35 let, aby je podpořila v jejich budoucích kariérách. Mezi mladými výzkumníky, kteří úspěšně splnili...

Středa, 16.05.2012

XVIII. valné shromáždění Učené společnosti proběhlo 14. května 2012. Byly na něm uděleny medaile a ceny Učené společnosti pro rok 2012. Nositelem Medaile Učené společnosti se stal Jiří Grygar, pracovník Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Medaile mu byla udělena za jeho přínos české i mezinárodní astronomii a obecně...

Čtvrtek, 08.12.2011

Astrofyzik a popularizátor vědy Jiří Grygar z Fyzikálního ústavu AV ČR převzal 8. prosince 2011 Nušlovu cenu, jež nese jméno prvního ředitele hvězdárny v Ondřejově a dlouholetého předsedy České astronomické společnosti Františka Nušla (1867–1951). Ocenění za mimořádné zásluhy o rozvoj astronomie Jiřímu Grygarovi předali předseda ČAS Jan Vondrák a emeritní...

Pátek, 02.12.2011

Česká astronomická společnost ocenila Nušlovou cenou za rok 2011 RNDr. Jiřího Grygara, CSc. Slavnostní předání ceny proběhlo v budově Akademie věd v Praze 1, Národní 3 ve středu 7. 12. 2011 v 18:00.

Středa, 23.11.2011

Děkovné listy za svou dlouholetou a obětavou práci pro Akademii věd ČR obdrželo letos dvanáct pracovníků této významné státní instituce. Ocenění převzali z rukou předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše ve středu 23. listopadu 2011 při slavnostním ceremoniálů v sídle AV ČR v Praze na Národní třídě. Nositelé tohoto vyznamenání...

Úterý, 27.09.2011

Dne 22. září 2011 předal předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš v pražské vile Lanna vynikajícím českým badatelům prestižní Ceny Akademie věd ČR. Mezi oceněnými v kategorii "Cena Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu" byl autorský tým RNDr. Antonína Šimůnka, CSc. a RNDr. Jiřího Vackáře, CSc.,...

Úterý, 21.06.2011

Dne 20. června 2011 byla prof. RNDr. Ivanu Pelantovi, DrSc. z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a doc. RNDr. Janu Valentovi, Ph.D. z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy udělena Cena Josefa Hlávky za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury „Luminiscenční spektroskopie II. Nanostruktury, elektroluminiscence, stimulovaná emise”....

Stránky