Výzkumná témata

Objevujte, čím se právě zabývají naše vědecké týmy.

Řadit dle:
Your selection corresponds to 7 research topics
Řadit dle:
Název tématu Autor Oddělení
Moderní materiály pro jaderná zařízení kubaniova Oddělení magnetických měření a materiálů (11), Společná laboratoř nízkých teplot (1103)
Multiferoika s perovskitovou strukturou kubaniova Oddělení magnetických měření a materiálů (11), Oddělení magnetik a supravodičů (24), Oddělení optických materiálů (27), Společná laboratoř nízkých teplot (1103), Skupina magnetických rezonančních spektroskopií (2706), Laboratoř syntetických nanomateriálů (2402)
Elastická multiferroika – Jev magnetické tvarové paměti kubaniova Oddělení magnetických měření a materiálů (11), Skupina MSM - materiály s magnetickou tvarovou pamětí (1101)
Magnetismus 4f and 5f sloučenin kubaniova Oddělení magnetických měření a materiálů (11), Společná laboratoř magnetických studií „SLMS“ (1102)
Supravodivé materiály kubaniova Oddělení magnetických měření a materiálů (11), Společná laboratoř nízkých teplot (1103)
Měření magnetických vlastnosti feromagnetických materiálů kubaniova Oddělení magnetických měření a materiálů (11), Skupina MSM - materiály s magnetickou tvarovou pamětí (1101)
Nové nanometrické a nízkodimenzionální oxidy železa – modifikace s důrazem na aplikační potenciál kubaniova Oddělení magnetických měření a materiálů (11), Oddělení magnetik a supravodičů (24), Společná laboratoř nízkých teplot (1103), Laboratoř syntetických nanomateriálů (2402)