Moderní materiály pro jaderná zařízení

Perex

Nehostinné podmínky jako jsou intenzivní záření, vysoká teplota a přítomnost korozních činidel, ohrožují normální funkci stavebních materiálů používaných v jaderných zařízeních. V důsledku toho existuje reálná technologická, ekonomická a environmentální poptávka po moderních kovových sklech a nanokrystalických slitinách pro urychlovače částic, a po konstrukčních ocelích pro jaderné reaktory s dlouhodobou spolehlivostí.

Text

Důkladné studium těchto materiálů pomocí hyperjemných interakcí objasňuje vztah mezi různými typy strukturních modifikací na povrchu i v objemu vzorky a magnetickým uspořádáním v moderních slitinách.

Distribuce hyperjemných magnetických polí
Popis
Distribuce hyperjemných magnetických polí vzorku žíhaného při různých teplotách

Na tématu se podílejí