Multiferoika s perovskitovou strukturou

Perex

Multiferoika, současně vykazující několik typů spontánního uspořádání, jsou v popředí základního výzkumu pro svůj vysoký aplikační potenciál. Mohou být použity v spintronice, paměťových prvcích, jako senzory nebo detektory.

Text
Temperature dependence of QS of PFN and BFN
Popis
odd11_multiferroics.png

Hyperjemné interakce studované pomocí Mössbauerovi spektroskopie přinášejí informace o tomto uspořádání a přispívají k pochopení mikroskopického mechanismu spražených efektů a jejich přizpůsobení modifikacemi na atomární úrovni. Mössbauerova spektroskopie s využitím jádra 57Fe jako lokální sondy poskytuje podrobné informace o strukturních a magnetických přechodech, valenci a magnetických momentech atomů železa v různých krystalografických polohách, o lokální krystalové symetrii a vlivu substitucí. V současné době sa zaměřujeme na výzkum materiálů jako jsou nanočástice ε-Fe2O3, magnetit (Fe3O4) a perovskity Pb/Ba(Fe1/2Nb1/2)O3, Pb(Fe1/2Sb1/2)O3) s nadějnými multiferoickými vlastnostmi.

Na tématu se podílejí