Oleg Heczko, Dr.

Funkce zaměstnance
Vedoucí oddělení
Telefon
266 05 2714, 266 05 2362, 266 05 2879
E-mail
heczko [at] fzu.cz
Lokalita
Slovanka
Místnost
O 235
O 128
024

Ing. Martin Žáček

Funkce zaměstnance
Zástupce vedoucího oddělení
Telefon
951 55 2772, 951 55 2736
E-mail
zacekm [at] fzu.cz
Lokalita
MFF UK Troja
Místnost
C 133
C 035

Petra Boháčková

Funkce zaměstnance
Sekretářka
Telefon
266 05 3613
E-mail
bohackovap [at] fzu.cz
Lokalita
Slovanka
Místnost
1.25
Souhrn

Oddělení magnetických měření a materiálů se zabývá základním výzkumem nových magnetických materiálů pro různé energeticky efektivní a ekologicky šetrné aplikace a vývojem metod pro studium magnetických materiálů. Zaměřujeme se na studium magnetoelastických multiferroik, zejména na fenomén tvarové paměti na všech úrovních od atomové struktury, přes nanorozměry až do makrosvěta. Dále se zabýváme studiem pokročilých, měkkých magnetických materiálů, magnetokalorických materiálů, nových sloučenin pro permanentní magnety a studiem supravodivých materiálů.

Text
Různé konfigurace antifázových rozhraní
Popis

Různé konfigurace antifázových rozhraní a ovlivněné magnetické domény s magnetickou snadnou osou kolmo k rovině pro různě tepelně zpracovaný materiál a jeho odezva v magnetickém poli (zvýšená koercitivita)

V oddělení pracují světově známí experti na jednotlivé vyjmenované obory. Expertíza oddělení a široké experimentální možnosti jsou podmíněny existencí dvou společných laboratoří sdílených především s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy, které jsou nedílnou součástí oddělení.


Společná laboratoř pro magnetická studia (SLMS)

Společná laboratoř nízkých teplot (SLNT)


Příklad různých mikropilířků s magnetickou tvarovou pamětí připravených vyřezáním pomocí Xe-iontového svazku v elektronovém mikroskopu
Popis

Příklad různých mikropilířků s magnetickou tvarovou pamětí připravených vyřezáním pomocí Xe-iontového svazku v elektronovém mikroskopu