Interakce buněk s nanočásticemi a nanomateriály

Perex

Efekt nanočástic na buněčné funkce je ovlivněn adhezí nanočástic na buňku, jejích příjmem buňkou a vnitrobuněčnou distribucí. Tyto procesy silně závisí na vlastnostech nanočástic (jako je materiál, velikost či povrchová funkcionalizace), nicméně mnohé aspekty daných interakcí ještě nejsou známy. Téma se zabývá fundamentálním výzkumem biologického impaktu systematických změn zmíněných parametrů. Konkrétně je detailně zkoumán mechanismus příjmu nanočástic buňkou ve vztahu k jejich fyzikálním vlastnostem (jako je velikost a tvar) a k povrchové chemické úpravě (funkční skupiny, náboj, polarita). Následně je sledován proces „zpracování“ nanočástic uvnitř buňky (transportní mechanismy, asociace s organelami, degradace) a odezva buňky na přítomnost nanočástic.

Na tématu se podílejí