Činnost

Text

Většina současných studií ukazuje, že změny fyzikálních podnětů vedou ke změnám v chování a funkčnosti buněk. Neposkytují nám však mechanistické vysvětlení. Proto pochopení, jak tyto faktory ovlivňují procesy řízení chování a funkčnost buněk pro nás představují tedy základní i praktický zájem.
Naše laboratoř zkoumá, jak fyzikální faktory ovlivňují procesy, které řídí chování a funkčnost buněk. Výzkumné směry laboratoře jsou následující (ale nejen): Biologické účinky nízkoteplotní plazmy; Laserové záření a buněčné odezvy; Interakce nanočástic s buňkou a nanomateriálu s buňkou; Pokročilé fyzikální metody ve studiích hepatotoxicity.

ORCID 0000-0003-2922-8896
ResearcherID H-1387-2014
Scopus Author ID 16040054600
Google Scholar