Pokročilé fyzikální metody v hepatotoxických studích

Perex

Hepatotoxicita je druhý nejčastější důvod stažení léčiv z trhu. Nynější předklinické toxikologické postupy jsou ale v předpovídání těchto nepříjemných a mnohdy nebezpečných událostí neúspěšné. Téma si klade za cíl vylepšit a rozvíjet nynější i potenciální in vitro modely hepatotoxicity, včetně dynamického 3D kultivačního systému a kriticky zhodnotit jejich sílu, omezení a aplikovatelnost v předklinických testech. Postupně jsou vypracovávány na fyzice založené biomedikální postupy pro rozvoj v oblasti výzkumu hepatotoxicity.

Na tématu se podílejí