Ing. Alexandr Dejneka, Ph.D.

Foto
Image
Alexandr Dejneka
Pracovní pozice
Vedoucí Sekce optiky (4), Vedoucí Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21)
Kategorie
Ved. věd. pracovník
Sekce (číslo)
Telefon
266 05 2141
E-mail
dejneka [at] fzu.cz
Lokalita
Slovanka
Místnost
O 316

Činnost

Text

Moje výzkumné zájmy jsou v oblasti pokročilých optických technik, inovativních materiálů, mezifázových biomolekulárních interakcí a biomedicínských systémů. Konkrétní témata zahrnují: pokročilé fyzikální metody v moderním průmyslu a vědách o životě; nové aplikace spektroskopické elipsometrie; optická měření fázových transformací v pevných látkách, polymerech a biomateriálech; nízkoteplotní plazma pro biomedicínské aplikace; magneticky řízené procesy v živých objektech; tahové deformační účinky v ultratenkých perovskitových filmech. V současné době se zabývám rozvíjením silné spolupráce s průmyslem v rámci národního centra kompetencí MATCA, které se zaměřuje na oblasti využití plazmy, laserů a aditivní technologie.

ORCID 0000-0002-5116-8781
ResearcherID G-6384-2014
Scopus Author ID 25924871900
Google Scholar