Ozáření laserem a buněčná odpověď

Perex

Oblasti terapeutického využití nízkoenergetického záření v červené a infračervené oblasti zahrnují podporu hojení ran, růst vlasů, regeneraci tkání nebo potlačení bolesti. Výzkum v těchto směrech je však ovlivněn konkrétním návrhem experimentu a často také nedostatečnou reprodukovatelností, proto je detailní studium mechanismů biofyzikálních interakcí mezi laserem a buňkami velmi důležité pro další vývoj.
Nízkoenergetické laserové záření se navíc využívá v mikroskopii s vysokým rozlišením. Bohužel při studiu živých buněk tato technika nezohledňuje možný fototoxický efekt, proto se snažíme pochopit molekulární podstatu tohoto jevu, abychom mohli zdokonalovat zobrazovací techniky.
 

Na tématu se podílejí

Mgr. Adam Frtús

Pracovní pozice
Doktorand
Tel:
266 05 2876, 266 05 2598, 266 05 2616