Ozáření laserem a buněčná odpověď

Perex

Oblasti terapeutického využití nízkoenergetického záření v červené a infračervené oblasti zahrnují podporu hojení ran, růst vlasů, regeneraci tkání nebo potlačení bolesti. Výzkum v těchto směrech je však ovlivněn konkrétním návrhem experimentu a často také nedostatečnou reprodukovatelností, proto je detailní studium mechanismů biofyzikálních interakcí mezi laserem a buňkami velmi důležité pro další vývoj.
Nízkoenergetické laserové záření se navíc využívá v mikroskopii s vysokým rozlišením. Bohužel při studiu živých buněk tato technika nezohledňuje možný fototoxický efekt, proto se snažíme pochopit molekulární podstatu tohoto jevu, abychom mohli zdokonalovat zobrazovací techniky.
 

Na tématu se podílejí