1. R. Smolková, L. Smolko, M. Dušek
  Journal of Molecular Structure 1272 (2023) 134172(1)-134172(12).
 2. I. Matulková, J. Fábry, V. Eigner, M. Dušek, J. Kroupa, I. Němec
  Crystals 12 (2022) 1-16.
 3. K. Gholivand, M. Faraghi, N. Fallah, A. Babaei, F. Pirastehfar, M. Dušek, V. Eigner & F. Salimi
  Bioorganic Chemistry 129 (2022) 106123(1)-106123(14).
 4. S.N. Podyachev, S.N. Sudakova, R.R. Zairov, V.V. Syakaev, A.N. Masliy, M. Dušek, A.T. Gubaidullin, A.P. Dovzhenko, D.N. Buzyurova, D.V. Lapaev, G.Sh. Mambetova, V.M. Babaev, A.M. Kuznetsov & A.R. Mustafina
  Molecules 27 (2022) 6793(1)-6793(17).
 5. M. Kratochvílová, P. Doležal, D. Hovančík, J. Pospíšil, A. Bendová, M. Dušek, V. Holý & V. Sechovský
  Journal of Physics: Condensed Matter 34 (2022) 294007(1)-294007(8).
 6. S. Hidaoui, N. Hamdi, M. Akouibaa, R. Benali-Cherif, V. Eigner, M. Dušek, M. Lachkar & B. El Bali
  Journal of Molecular Structure 1265 (2022) 133296(1)-133296(8).
 7. Acta Crystallographica Section B 78 (2022) 140-152.
 8. F. Eslami, M. Pourayoubi, F. Sabbaghi, M. Dušek, E. Skořepová
  Crystallography Reports 67(2) (2022) 218-223.
 9. J. Jayashankar, M.K. Hema, G. Mahmoudi, A. Masoudiasl, M. Dušek, M. Montazerozohori, C.S. Karthik & N.K. Lokanath
  Journal of Molecular Structure 1268 (2022) 133657(1)-133657(14).
 10. Zeitschrift für Kristallographie 237(8-9) (2022) 351-359.
 11. K. Gholivand, M. Faraghi, A. Barzegari, N. Fallah, M. Dušek, V. Eigner
  Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 165 (2022) 105568(1)-105568(11).
 12. E. Keshavarzian, Z. Asadi, M. Kučeráková, M. Dušek, B. Rastegari
  Polyhedron 223 (2022) 115987(1)-115987(14).
 13. D. Klos, M. Dušek, E. Samoľová, M. Zatloukal, V. Nožková, N. Nesnas, L. Plačková, R. Koprna, Z. Spíšek, H. Vylíčilová, O. Plíhal, K. Doležal, J. Voller, A. Kadlecová, M. Strnad, L. Plíhalová
  Journal of Agricultural and Food Chemistry 70 (2022) 7288-7301.
 14. M. Akouibaa, H.O. Hassani, R. Ouarsal, S. Rakib, M. Lachkar, M. Poupon, M. Dušek, N. Morley, B. El Bali
  Chemical Data Collections 42 (2022) 100969(1)-100969(17).
 15. Z. Razmara, V. Eigner, M. Dušek
  Polyhedron 216 (2022) 115725(1)-115725(10).
 16. Z. Razmara, V. Eigner, M. Dušek
  Journal of Solid State Chemistry 311 (2022) 123123(1)-123123(9).
 17. S. Saheli, A.R. Rezvani, A. Moghaddami, M. Dušek, E. Samoľová
  Chemistry Select 7(29) (2022) e202201286(1)-e202201286(11).
 18. T. Zandvakili, S.J. Fatemi, S.Y. Ebrahimipour, H. Ebrahimnejad, J. Castro, M. Dušek, V. Eigner
  Journal of Molecular Structure 1249 (2022) 131525(1)-131525(13).
 19. V. Murašková, V. Eigner, M. Dušek, J. Poplštein, J. Sturala, D. Sedmidubský
  Polyhedron 228 (2022) 116156(1)-116156(14).
 20. Z. Razmara, H.S. Delarami, V. Eigner, M. Dušek
  Inorganic Chemistry Communications 146 (2022) 110207(1)-110207(9).
 21. L. Martinazzoli, S. Nargelas, P. Boháček, R. Calá, M. Dušek, J. Rohlíček, G. Tamulaitis, M. Nikl
  Materials Advances 3 (2022) 6842-6852.
 22. F. Sabbaghi, A. As'habi, A. Saneei, M. Pourayoubi, A.A. Abdul Salam, M. Nečas, M. Dušek, M. Kučeráková & S. Acharya
  Acta Crystallographica Section C 77 (2021) 68-80.
 23. T. Kondori, N. Akbarzadeh-T, H. Ghaznavi, Z. Karimi, R. Sheervalilou, M. Dušek, V. Eigner & O. Shahraki
  Journal of Molecular Structure 1231 (2021) 129989(1)-129989(12).
 24. Z. Razmara, S. Shahraki, M. Dušek
  Journal of Molecular Structure 1244 (2021) 131276(1)-131276(8).
 25. L. Saghatforoush, M. Hakimi, A. Gholipour, A. Bakhtiari, K. Moeini, M. Dušek
  Polyhedron 208 (2021) 115440(1)-115440(16).
 26. A.D. Khalaji, S.M. Mousavi, Z. Palang Sangdevini, M. Jarošová, M. Dušek
  Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran 32(3) (2021) 213-219.
 27. Acta Crystallographica Section C 77 (2021) 683-690.
 28. T. Kondori, H. Ghaznavi, F. Afshari, S. Shahraki, J. Shahraki, M. Dušek, M. Kučeráková & O. Shahraki
  Polyhedron 210 (2021) 115513(1)-115513(9).
 29. Journal of Geosciences 66 (2021) 175-184.
 30. F. Aghvami, A. Ghaffari, M. Kučeráková, M. Dušek, R. Karimi-Nami, M. Amini & M. Behzad
  Polyhedron 200 (2021) 115135(1)-115135(8).
 31. A.D. Khalaji, M. Dušek, V. Eigner & S.J. Peyghoun
  Mononuclear Copper(I) Schiff Base Complex Cu((Cl-NO2-ba)2en)I(CH3CN): Synthesis and Crystal Structure
  Journal of the Chemical Society of Pakistan 43(01) (2021) 88-94.
 32. G. Ahadiat, M. Tabatabaee, K. Gholivand, M. Dušek
  Journal of Coordination Chemistry 74(7) (2021) 1057-1065.
 33. A. Mirzaahmadi, S.A. Hosseini-Yazdi, M. Mahdavi, M. Dušek, M. Poupon
  Polyhedron 202 (2021) 115205(1)-115205(10).
 34. E. Samoľová, J. Kuchár, M. Dušek
  Journal of Molecular Structure 1241 (2021) 130592(1)-130592(10).
 35. M. Taherzadeh, M. Pourayoubi, B.V. Alviri, S.S. Bayraq, M. Ariani, M. Nečas, M. Dušek, V. Eigner, H.A. Rudbari, G. Bruno, T.M. Percino, M.A. Leyva-Ramírez & K. Damodaran
  Acta Crystallographica Section B 77 (2021) 384-396.
 36. A.A. Tahiri, M. Lachkar, M. Dušek, J.B. Carda Castelló, T. Stoyanova-Lyubenova, D. Fraga & B. El Bali
  Journal of Molecular Structure 1224 (2021) 129157(1)-129157(7).
 37. Z. Razmara, M. Dušek
  Journal of Molecular Structure 1224 (2021) 129315(1)-129315(9).
 38. S. Saheli, A.R. Rezvani, A. Arabshahi, M. Dušek, M. Jarošová
  Applied Organometallic Chemistry 2020 (2021) e6038(1)-e6038(11).
 39. B. El Bali, M. Lachkar, A. Direm, E. Çetiner, M. Dušek
  Journal of Molecular Structure 1227 (2021) 129576(1)-129576(8).
 40. J. Bould, W. Clegg, P.G. Waddell, J. Cvačka, M. Dušek, M.G.S. Londesborough
  Inorganic Chemistry 59 (2020) 5030-5040.
 41. J. Jirát, V. Zvoníček, M. Babor, L. Ridvan, E. Skořepová, M. Dušek, M. Šoóš
  Crystal Growth & Design 20 (2020) 5785-5795.
 42. D.P. Goronzy, J. Staněk, E. Avery, H. Guo, Z. Bastl, M. Dušek, N.M. Gallup, S. Gün, M. Kučeráková, B.J. Levandowski, J. Macháček, V. Šícha, J.C. Thomas, A. Yavuz, K.N. Houk, M.F. Danısman, E. Mete, A.N. Alexandrova, T. Baše, P.S. Weiss
  Chemistry of Materials 32 (2020) 6800-6809.
 43. L. Zarei, Z. Asadi, V. Eigner, M. Dušek
  Journal of Molecular Structure 1200 (2020) 127100(1)-127100(15).
 44. L. Bejaoui, A. Brahmia, R. Marzouki, M. Dušek, V. Eigner, G. Serdaroglu, S. Kaya, M. El Bour & R. Ben Hassen
  Journal of Molecular Structure 1221 (2020) 128862(1)-128862(16).
 45. A.H.C. Khavar, G. Moussavi, K. Yaghmaeian, A.R. Mahjoub, N. Khedri, M. Dušek, T. Václavů & M. Hosseini
  RSC Advances 10 (2020) 22500-22514.
 46. M. Vilková, M. Šoral, M. Bečka, I. Potočňák, D. Sabolová, T. Béres, M. Dušek, J. Imrich
  Magnetic Resonance in Chemistry 58 (2020) 204-214.
 47. K. Gholivand, N. Fallah, A.A. Ebrahimi Valmoozi, A. Gholami, M. Dušek, V. Eigner, M. Pooyan, F. Mohammadpanah
  Journal of Molecular Structure 1202 (2020) 127369(1)-127369(9).
 48. F. Hajishaabanha, S. Shaabani, A. Shaabani, M.H. Sangachin, M. Dušek, M. Kučeráková
  Journal of the Iranian Chemical Society 17 (2020) 513-519.
 49. M. Hakimi, H. Rezaei, K. Moeini, Z. Mardani, V. Eigner, M. Dušek
  Journal of Molecular Structure 1207 (2020) 127804(1)-127804(9).
 50. F. Siadatnasab, S. Farhadi, M. Dušek, V. Eigner, A.-A. Hoseini, A. Khataee
  Ultrasonics Sonochemistry 64 (2020) 104727(1)-104727(10).