Činnost

Text

Dr. Zmeškalová je vedoucí Laboratoře monokrystalové difrakce a věnuje se studiu krystalových struktur všech typů materiálů. Dr. Zmeškalová se dále specializuje na krystalové inženýrství ve farmaceutickém vývoji. Má zkušenosti s krystalizací nových pevných forem (polymorfy, soli, kokrystaly, solváty) farmaceutických látek a jejich pevnofázavou charakterizací.

ORCID 0000-0001-9753-2465