Činnost

Text

Vedoucí laboratoře elektronové krystalografie

  • Vývoj metod určování atomární struktury nanokrystalů analýzou rozptylu elektronů
  • Programování software pro zpracování a analýzu krystalografických dat (Superflip, PETS, Jana2006/Dyngo)
  • Určování struktury periodických i aperiodických krystalických látek

ORCID 0000-0002-8987-8164
RESEARCH ID 2727345