Činnost

Text

Zabývám se mřížkovou dynamikou a dielektrickou odezvou piezoelektrikých, multiferoických a relaxačních oxidů s využitím infračervené, Ramanovy a širokopásmové dielektrické spektroskopie. Zajímám se o neuspořádané systémy, které jsou perspektivní alternativou k běžně studovaným uspořádaným perovskitům, a také o nové materiály s netypickou strukturou včetně struktur s topologickými defekty.

ORCID 0000-0001-8540-1441
Researcher ID A-8109-2013
Scopus Author ID 6603621995
ResearchGate