Boj proti odlivu mozků z České republiky: otevření prvních tří center Dioscuri

Anotace

Česká republika si letos 1. května připomněla dvacáté výročí vstupu do Evropské unie. Uplynulých dvacet let zásadně změnilo české výzkumné prostředí, česko-německé vztahy i Evropský výzkumný prostor. „Ani dvacet let po rozšíření Evropské unie ovšem excelence ve výzkumu není v rámci Evropského výzkumného prostoru rovnoměrně rozložena," uvedl prezident Společnosti Maxe Plancka (MPG) Patrick Cramer na slavnostním otevření prvních tří Dioscuri center v České republice v pátek 17. května 2024. 

 

Senzory a detektory pro informační společnost budoucnosti (SenDISo)

Anotace

Jádrem programu SenDISo je vývoj nové generace detektorů a chemicko-biosenzorických řešení. Interdisciplinární výzkum se zaměří na tvorbu technologií pro monitorování životního prostředí (přenosné senzory těkavých organických sloučenin sloužící k monitorování znečištění), zlepšení lékařské diagnostiky (objev a analýza stopových množství biomarkerů umožňujících bojovat proti závažným onemocněním) a radioterapie a kontroly kvality v průmyslu. Nové nástroje mimo jiné umožní citlivost na úrovni jednotlivých (bio)molekul a otevřou tak dveře objevům v oblasti věd o živé přírodě a včasné diagnostice závažných onemocnění, jako je rakovina.

RNDr. Jaromír Hrdý, DrSc.

Anotace

Jaromír Hrdý je autorem více než 80 publikací v mezinárodních recenzovaných vědeckých časopisech a také jednoho objevu. Svůj výzkum zaměřený na rentgenovou spektroskopii, rentgenovou difrakci a s tím související rentgenovou krystalovou optiku (zejména pro synchrotronové záření) rozvíjí více než 60 let a dodnes působí v Sekci optiky, kde založil skupinu rentgenové optiky.

Průlom ve vývoji jaterních organoidů umožní efektivnější testování léčiv – i za přispění vědců z Fyzikálního ústavu

Anotace

Mezinárodní konsorcium vědců PRO-EURO-DILI Network zkoumající lékové poškození jater, do nějž jsou zapojeni i vědci z Laboratoře biofyziky Sekce optiky Fyzikálního ústavu AV ČR, představilo revoluční pokrok ve vývoji jaterních organoidů. Výsledky výzkumu zveřejnil prestižní vědecký časopis Experimental and Molecular Medicine z rodiny Nature. 

Nahlédne do biologického nanovesmíru. Barbora Špačková vybuduje Dioscuri centrum jednomolekulární optiky

Anotace

Společnost Maxe Plancka oznámila financování druhého česko-německého Dioscuri centra na Fyzikálním ústavu Akademie věd České republiky (FZU). Jeho budoucí vedoucí Barbora Špačková se zaměří na vývoj nových technologií otevírajících pohled do biologického nanovesmíru. Centrum získalo pětiletou podporu ve výši až 35 milionů korun a zahájí činnost v létě 2024.

Inovační centrum Brain4Industry umožní českým podnikům dále růst

Anotace

Ředitel Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR Michael Prouza spolu s předsedkyní Akademie věd ČR Evou Zažímalovou a dalšími významnými hosty slavnostně otevřeli novou budovu Inovačního centra Brain4Industry v Dolních Břežanech. Centrum plné nejmodernějších technologií z oblasti 3D tisku prohloubí propojení vědy a průmyslu a bude sloužit jako unikátní prostor, ve kterém si české podniky budou moci vyzkoušet zařízení v praxi a ověřit si, zda a jaký přínos mohou mít pro jejich firmu.

NCK MATCA získalo nejvyšší hodnocení panelu TA ČR

Anotace

Projekt NCK MATCA (Národní centrum kompetence pro materiály, pokročilé technologie, povlakování a jejich aplikace) spolufinancovaný se státní podporou Technologické agentury ČR (TA ČR) v rámci Programu Národní Centra Kompetence, získal od panelu TA ČR nejvyšší možné hodnocení první fáze své existence.