Vývoj nitridových tranzistorových struktur pro vysokovýkonové aplikace

Perex

Nitridové polovodičové heterostruktury určené pro tranzistory typu HEMT jsou připravovány metodou epitaxe z organokovových sloučenin (MOVPE). Optimalizace těchto struktur se neobejde bez těsné zpětné vazby mezi technologií jejich přípravy a charakterizací. Vypěstované struktury jsou testovány pomocí optických (Ramanova spektroskopie, fotoluminiscence, katodoluminiscence) a transportních (vodivost, Hall, kapacitní profilometrie) metod.

Text

Nitridové polovodiče jsou díky širokému zakázanému pásu, vysoké tepelné vodivosti a zároveň vysoké tepelné odolnosti ideálním materiálem pro vysokovýkonové aplikace. Navíc lze pomocí těchto polovodičů a přirozeného piezoelektrického pole na rozhraních připravit struktury s 2D elektronovým plynem s vysokou rychlostí elektronů v elektronovém kanálu, takže jsou tyto struktury navíc vhodné pro vysokofrekvenční aplikace. Vývoj těchto tranzistorových struktur probíhá v oddělení polovodičů ve spolupráci s firmou On Semiconductor, Czech Republic, Rožnov pod Radhoštěm. Struktury jsou modelovány, připravovány technologií MOVPE a charakterizovány luminiscenčními i transportními metodami. Na tomto tématu úzce spolupracují všechny tři skupiny oddělení polovodičů – skupina teorie transportních vlastností, skupiny optické charakterizace i technologická skupina.

Na tématu se podílejí