Činnost

Text

Studium optických vlastností nanometrických heterostuktur v závislosti na technologických parametrech jejich přípravy a srovnání s různými teoretickými modely s cílem objasnit mechanismus optických přechodů a následně zlepšit vlastnosti připravených struktur; hlavní používané metody mikro-fotoluminiscence a mikro-ramanova spektroskopie.

ORCID ID 0000-0003-1053-0809
Scopus author ID 6603175251
Web of Science ResearcherID G-5693-2014