Činnost

Text
Měření transportních jevů v polovodičích a technologické operace s tím související (napařování, naprašování, žíhání,...)

ORCID 0000-0002-6907-4353