Činnost

Text

Zabývám se studiem elektronového transport v pevných látkách, zejména v polovodičových vrstvách a strukturách. Navrhuji, provádím a interpretuji experimenty, které zahrnují různé stejnosměrné a střídavé elektrické metody, např. měření voltampérových charakteristik, odporu, Hallova jevu a impedance. Častým předmětem mého výzkumu jsou jevy spojené s rozhraními a povrchy.

ORCID 0000-0002-7321-8858
ResearcherID F-8587-2014
Scopus Author ID 6603878635