Databáze patentů

FZU nabízí k využití svoje portfolio českých a mezinárodních patentů. Patentové přihlášky jsou připravovány ústavním patentovým zástupcem, který působí jako český i evropský zástupce. Licence k využití průmyslových práv je obvykle poskytována jako nevýhradní, ovšem na základě individuálních jednání jsou možné i jiné formy. Licenční ujednání jsou zprostředkována oddělením transferu technologií včetně právní podpory.

  1. E. Pollert, O. Kaman, P. Veverka, V. Herynek
  2. Chih-Huang Lai, D. Vokoun, Yu-Yi Liao, Meng-Shian Lin
  3. N. Klein, P. Kužel, F. Kadlec
  4. P. Šmíd, P. Horváth, M. Hrabovský
  5. J. Soubusta, A. Černoch, O. Haderka, P. Pavlíček