doc. RNDr. Petr Kužel, Ph.D.

Foto
Image
RV1_9826.jpg
Pracovní pozice
Vedoucí pracovní skupiny
Kategorie
Ved. věd. pracovník
Oddělení (číslo)
Laboratoř / vědecká skupina
Telefon
266 05 2176, 266 05 2748, 266 05 2701, 266 05 2821
E-mail
kuzelp [at] fzu.cz
Lokalita
Slovanka, SOLID21, Slovanka
Místnost
49
54
P.12A
53

Činnost

Text

P. Kužel zavedl terahertzovou (THz) spektroskopii v časové oblasti do České republiky na konci devadesátých let minulého století. Od té doby skupina THz spektroskopie v rámci FZU postavila čtyři související experimenty a získala velké množství výsledků na poli spektroskopie měkkého módu ve feroelektrických a podobných materiálech, ve fotonických krystalech a metamateriálech pro THz oblast a v oblasti ultrarychlé fotovodivosti v polovodičích. V současné době se P. Kužel zabývá zejména výzkumem ultrarychlého transportu náboje v polovodičových nanostrukturách. V tomto kontextu spočívá význam THz spektroskopie v možnosti změřit transport náboje bezkontaktně; navíc vzhledem k vysoké frekvenci záření (ve srovnání se standardními elektronickými metodami) a vzhledem k jejímu širokopásmovému charakteru umožňuje tato spektroskopická metoda zkoumat přenos náboje uvnitř jednotlivých nano-objektů, ale také mezi nimi. Studium ultrarychlé dynamiky nábojů po fotoexcitaci je možné díky sub-pikosekundovému časovému rozlišení.

ORCID 0000-0003-1134-9198
Researcher ID G-6006-2014