prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.

Foto
Image
Ondřej Haderka
Pracovní pozice
Vedoucí oddělení
Kategorie
Ved. věd. pracovník
Sekce (číslo)
Oddělení (číslo)
Telefon
E-mail
haderka [at] fzu.cz
Lokalita
Společná laboratoř optiky Olomouc
Místnost
246

Činnost

Text

Vedoucí Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR. Ve své odborné práci se zabývám zejména problémy z oblastí detekce světla na úrovni jednotlivých fotonů, kvantovou a nelineární optikou, kvantovou statistikou nelineárních optických procesů a fyzikou laserů. Pedagogicky působím na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde jsem také garantem bakalářského studijního programu Aplikovaná fyzika.

ORCID 0000-0002-6587-4812
ResearcherID G-6313-2014
Scopus Author ID 6701427143