Převratné řešení profesora Parisiho čekalo na uznání třicet let. Nyní získal Nobelovu cenu

Anotace

Nobelův výbor se rozhodl udělit letošní Nobelovu cenu za průkopnické příspěvky k všeobecnému porozumění komplexních systémů. Polovina ceny připadla prof. Giorgiu Parisimu z Univerzity La Sapienza v Římě za jeho objev vzájemného působení neuspořádanosti a fluktuací ve fyzikálních systémech od atomových po planetární škály.

Fyzika pomáhá v ekonomii: nová rozsáhlá monografie o ekonofyzice z Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.

Anotace

Kniha Essentials of Econophysics Modelling od Františka Slaniny z Oddělení teorie kondenzovaných látek podává přehled o metodách a postupech, které mají svůj původ ve statistické fyzice a používají se při matematickém modelování ekonomických a sociálních jevů. V "ekonofyzice" se metody ekonomie a fyziky sbližují natolik, že obě disciplíny mohou mít prospěch ze vzájemné spolupráce.