Činnost

Text

Pracuji na teoretickém popisu nerovnovážnýc dějů v hustých suspenzích nanočástic. V poslední době jsme vyvinuli modely hydrodynamické separace nanočástic v úzkých pórech vyrobených technikou odlévané silikonové pryskyřice.

ORCID 0000-0001-9874-8129

Google Scholar